Uudised

Ebatäpne müügikuulutus võib tuua kaasa rahalise nõude!

Müügilepingute puhul ei ole praktikas harvad vaidlused, mis saavad alguse sellest, et müüdud asja kättesaamise järgselt avastab ostja, et asi on puudustega. Näiteks soetab ostja endale eramu või sõiduki, kuid avastab lepingu sõlmimise järgselt, et eramul või sõidukil on olulised vead, mis takistavad selle normaalset kasutamist. Sellistel juhtudel võib müüja ja ostja vahel tekkida vaidlus selle üle, kas müüdud asi vastas lepingutingimustele või mitte.

Kui ostja suudab ära näidata, et müüdud asi ei vasta lepingutingimustele ja müüja lepingurikkumise eest ka vastutab, on ostjal võimalik esitada müüja vastu nõudeid. Meie näite puhul oleks ostjal muude nõuete kõrval võimalik nõuda sõiduki või eramu vigade kõrvaldamist või ostjale tekkinud kahju hüvitamist.

Selleks, et kindlaks teha, kas müüdud asi vastab lepingutingimustele, vaadatakse praktikas esmalt seda, millised olid poolte kokkulepped müüdud asja suhtes. Kuna sellised kokkulepped sisalduvad eelkõige poolte vahel sõlmitud müügilepingus, tuleb hinnata, kas müüdud asi vastas müügilepingu tingimustele. Sageli ei ole müüja ja ostja aga teadlikud, et lisaks müügilepingus kokkulepitule võivad kokkulepped müügieseme nõutavate omaduste kohta tuleneda juba lepingu sõlmimise eelselt müüja poolt ostjale avaldatud teabest. Nii on kohtupraktikas rõhutatud, et ka näiteks müügikuulutuses esitatud teave võib kujutada endast müügieseme kokkulepitud omadusi. Seega, kui müüja ei lükka hiljemalt müügilepingu sõlmimise ajal selgelt ümber müügikuulutuses avaldatud informatsiooni, peab asi vastama ka müügikuulutuses avaldatule. Vastupidisel juhul on tegemist müüja lepingurikkumisega, mis võib anda ostjale võimaluse esitada müüja vastu nõudeid.

Vaidluste riski vähendamiseks peaks müüja enne müügilepingu sõlmimist välja tooma kõik talle teadaolevad müüdava asjaga seonduvad puudused; kasutatud asja puhul aga eelkõige sellised puudused, mis ei seondu kasutatud asja tavapärase kulumisega. Kui müügikuulutuses esitatu ei vasta tõele, tuleb sellele lepingus tähelepanu juhtida või vähemalt sellest selgelt ostjale teada anda.

Soovid rohkem infot?
Erik Salur

Vandeadvokaat Erik Salur nimetati NJORDi uueks partneriks

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Restrictions

Mida silmas pidada kui sinu äritegevusele kehtestatakse piirang?

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

COVID-19 eriolukorra lahendused FIE-dele

Eestis käivitati startup’ide andmebaas

Tellitud kaup ei vasta ootustele? Tagasta see!

Kuidas vältida ebaausate kauplemisvõtete lõksu langemist?

Väike meelespea allahindluste tegemiseks

NJORD Estland: 3 Möglichkeiten für die Lösung von geschäftlichen Streitigkeiten – welche wählen?

Milline peab olema start-up'i juriidiline müügipakend?

5 õiguslikku riski, mida iga idufirma asutaja peab lahendama

Собственноручная подпись vs. электронная подпись

Ettevõtte üldkoosoleku päevakorrapunktid

Ebatäpne müügikuulutus võib tuua kaasa rahalise nõude!

Ärivaidluste lahendamise 3 võimalust – milline valida?

Tugeva ärilepingu kolm kohustuslikku küsimust!

E-residentide elu läks keerulisemaks

Põhjamaade ärikultuur – Soome, meie armastatud ja vihatud naaber!

Mida norrakad lõunaks söövad ning kuidas see sinu äri mõjutab?

Viis olulist asja, mida norrakatega äri tehes meeles pidada

Viis olulist asja mida taanlastega äri tehes silmas pidada

Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes silmas pidada! Kas nõustud?

Põhjamaade ärikultuur: mida tasub teada rootslastega läbirääkimisi pidades?

Uuring: Eesti on üks põnevamaid startup keskkondi maailmas

NJORDi partner Triinu Hiob nimetati investeeringukaitse vaidlusi lahendava ICSID vahekohtu liikmeks

Startup viisa – Eesti soovib meelitada ettevõtlikke mitte-EU kodanikke uue süsteemiga

Aitame teil leida parima lahenduse