Uudised

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

Eriolukorrad ei tohiks äritegevust ja tehingute tegemist täielikult halvata – äritegevus ja tehingud on majanduse elus hoidmiseks hädavajalikud. Võimalik, et tehingu tegemine on juba ammu enne eriolukorra kehtestamist kokku lepitud ja pooled ei soovi seda edasi lükata. Seega ei tohi tehingute tegemine muutuda võimatuks ning on näha, et notaribürood on eriolukorraga kiiresti kohanemas.

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

Kõik Eesti väärtpaberite registris registreerimata osaühingu osa võõrandamise tehingud tuleb teha Eesti notari juures. Alates eriolukorra kehtestamisest on märgata, et ka notaribürood on muutnud oma tavapärast klientide vastuvõttu -  nimelt on mitmed notaribürood otsustanud tavapäraseid tööaegu muuta või bürood hoopis sulgeda. See tähendab, et paljudel juhtudel nii-öelda otse tänavalt enam notari vastuvõtule ei saa. Täiendavalt saab notari aega kokku leppida vaid telefoni või e-kirja teel.

Valmis peab olema ka selleks, et notar küsib infot selle kohta, kas tehingupool on käinud hiljuti välismaal või puutunud kokku COVID-19 diagnoositud inimesega. Siinjuures on oluline rõhutada, et valeandmete jagamine on vastutustundetu ülejäänud isikute suhtes.

Juhul, kui tehingupooltel ei ole võimalik või nad ei soovi minna notari vastuvõtule, kuid tehingu tegemine on siiski vajalik,  on välja pakutud kaugtõestuse võimalus notari juures.

Kaugtõestuse algidee oli pakkuda välismaal asuvatele eestlastele teatud tehingute tegemise võimalust kindlaks määratud riikide saatkondades, kus Eesti notar tõestab tehingu videosilla vahendusel. Selle pilootprojektiga tuldi välja alles veebruaris ehk ajastus oli ideaalne selleks, et muuta ka eriolukorra puhul teatud tehingute tegemine hõlpsamaks. Eriolukorra raames on teada mõned notaribürood, kes on seda projekti Eestis ka juba  katsetama asunud, mis tähendab, et tehinguid on võimalik teha ka kodust videosilla vahendusel. Hetkel on kaugtõestuse kaudu võimalik teha järgmisi tehinguid: tehinguid osaühingu osadega, volikirju, abiellumis- ja lahutamisavaldusi, pärimisavaldusi ning asjaõiguste ja kommertspandi kustutamist ja loovutamist. Kuna kaugtõestuse puhul otsene kontakt puudub, võimaldab see notari juures tehingute tegemise palju turvalisemaks muuta.

Juhul, kui tehingut minnakse tõestama siiski notaribüroosse, on nakkusohu minimeerimise huvides tõenäoliselt tehingu juurde lubatud vaid puudutatud isikud.

Notari vastuvõtt ei ole hetkel võimatu, vaid nagu muudes valdkondades, tuleb ka notaribüroos olla äärmiselt ettevaatlik. Tehinguid tehakse edasi nagu varem, kuid selleks, et kõik mööduks sujuvalt, tasub varuda aega, kuna järjekorrad notari juurde võivad olla pikad ning enne tehingusse minemist tuleks kindlasti notariga kõik tehingu tingimused kooskõlastada, et kontakt oleks minimaalne.

Võõrandamistehingu vorminõuete osas on peagi muudatusi tulekul ka seaduse tasandil – nimelt on alates käesoleva aasta augustist võimalik osaühingu põhikirjas ette näha, et notariaalne võõrandamistehing ei ole enam nõutud. Sellise põhikirjamuudatuse poolt peavad hääletama kõik osanikud ning osaühingu osakapital peab olema vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud. Seega saab peagi teha osadega tehinguid ka notariväliselt, vaid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kui teil tekib lisaküsimusi või soovite abi seoses tehingu tegemise ja notaribüroodega suhtlemisega, siis võtke meiega ühendust!

Soovid rohkem infot?
Erik Salur

Vandeadvokaat Erik Salur nimetati NJORDi uueks partneriks

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Restrictions

Mida silmas pidada kui sinu äritegevusele kehtestatakse piirang?

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

COVID-19 eriolukorra lahendused FIE-dele

Eestis käivitati startup’ide andmebaas

Tellitud kaup ei vasta ootustele? Tagasta see!

Kuidas vältida ebaausate kauplemisvõtete lõksu langemist?

Väike meelespea allahindluste tegemiseks

NJORD Estland: 3 Möglichkeiten für die Lösung von geschäftlichen Streitigkeiten – welche wählen?

Milline peab olema start-up'i juriidiline müügipakend?

5 õiguslikku riski, mida iga idufirma asutaja peab lahendama

Собственноручная подпись vs. электронная подпись

Ettevõtte üldkoosoleku päevakorrapunktid

Ebatäpne müügikuulutus võib tuua kaasa rahalise nõude!

Ärivaidluste lahendamise 3 võimalust – milline valida?

Tugeva ärilepingu kolm kohustuslikku küsimust!

E-residentide elu läks keerulisemaks

Põhjamaade ärikultuur – Soome, meie armastatud ja vihatud naaber!

Mida norrakad lõunaks söövad ning kuidas see sinu äri mõjutab?

Viis olulist asja, mida norrakatega äri tehes meeles pidada

Viis olulist asja mida taanlastega äri tehes silmas pidada

Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes silmas pidada! Kas nõustud?

Põhjamaade ärikultuur: mida tasub teada rootslastega läbirääkimisi pidades?

Uuring: Eesti on üks põnevamaid startup keskkondi maailmas

NJORDi partner Triinu Hiob nimetati investeeringukaitse vaidlusi lahendava ICSID vahekohtu liikmeks

Startup viisa – Eesti soovib meelitada ettevõtlikke mitte-EU kodanikke uue süsteemiga

Aitame teil leida parima lahenduse