Uudised

Mida silmas pidada kui sinu äritegevusele kehtestatakse piirang?

Leviva viiruspuhangu tõkestamiseks on Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) otsustanud kriitilisemates maakondades piirata alkohoolsete jookide jaemüügi õigust. Alkohoolsete jookide jaemüügi piiramise õigus on Vabariigi Valitsusel riigis tervikuna, PPA-l maakonnas tervikuna ning kohalikul omavalitsusel oma territooriumil tervikuna või konkreetsetes müügikohtades.

28.augustil andis Põhja prefektuuri prefekt korralduse piirata Harju maakonnas alkohoolse joogi jaemüügi õigust ajavahemikus kella 23.00-st kuni 06.00-ni. Korralduse jõustumise ajaks oli märgitud juba järgmine päev, st 29. august. Korraldus tehti avalikult teatavaks PPA veebilehel, sotsiaalmeedias ja muudes avaliku meedia kanalites.

Varasemalt oli alkoholimüüki piiratud Tartumaal ning alates 31. augustist ka Põlva-, Valga- ja Võrumaal. Mõistetavalt on alkoholiga kauplejad (sh baarid, lokaalid ja muud asutused) piirangutele reageerinud, kuigi alkoholimüük moodustab nende müügitegevusest ja käibest olulise osa.

Tänuväärselt vastas PPA korraldusele ka Õiguskantsleri büroo, kes juhtis tähelepanu tõsiasjale, et kuigi PPA-l on õigus maakonnapõhiselt alkoholimüüki piirata, siis ei saa selline korraldus jõustuda kohe järgmisel päeval, kui see on üksnes avalikult teatavaks tehtud.

Nimelt hakkab haldusmenetluse üldreeglite kohaselt avalikult teatavaks tehtud korraldus kehtima 10. päeval pärast avaldamist. Seega 28. augustil antud korraldus Harju maakonna kohta saab üldiselt kehtima hakata alles 7. septembrist. Samas tuleb silmas pidada, et kui korraldus on isikule kätte toimetatud, siis on võimalik, et see hakkab kehtima varem.

Kehtestatud piirangud on selgelt ajendatud siiani lokkavast viiruspuhangust. Ei saa välistada, et analoogseid piiranguid kehtestatakse veelgi, ka teistes maakondades. Sellisel juhul tuleb üldreeglina silmas pidada, et kui piirang on üksnes massiteabevahendite abil avalikult teatavaks tehtud, hakkab see kehtima alles 10. päeval pärast avalikustamist. Samas, kui piirangu aluseks olev korraldus on sulle kätte toimetatud, võib see sinu suhtes kehtima hakata ka varem.

Kui leiad, et PPA korraldus rikub sinu õigusi või sulle on tekkinud kahju, on sul õigus esitada kaebus halduskohtule. Meeles tuleb pidada, et kaebusega tuleb kohtusse pöörduda 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest või teatud juhtudel 30 päeva jooksul arvates selle mõju ilmnemisest.

Juhul, kui sul tekib kahtlus, et tulevikus kehtestatud piirangu kohaldamine ei ole sinu arvates mõistlik või õiguspärane, tasub sellega kaasnevad õiguslikud asjaolud kindlasti üle kontrollida.

Restrictions
Soovid rohkem infot?
ühisrahastus

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Restrictions

Mida silmas pidada kui sinu äritegevusele kehtestatakse piirang?

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

Soovid saada õigusuudiseid?
Aitame teil leida parima lahenduse