Uudised

Ettevõtte üldkoosoleku päevakorrapunktid

Iga aasta esimeses pooles on kõigil ettevõtjatel palju tegemist, et ära esitada oma majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ning üldjuhul on aruande esitamise tähtaeg 30. juuni. Kuivõrd ettevõtte juhatusel on vaja seoses majandusaasta aruande kinnitamisega kõik osanikud või aktsionärid vähemalt korra aastas kokku kutsuda, siis võiks mõelda muuhulgas ka järgnevate teemade peale.

Ametiaegade pikendamine

Koos majandusaasta aruande kinnitamisega tuleks üle vaadata ka juhatuse ja nõukogu liikmete ning audiitorite volituste tähtajad ning vajaduse korral neid pikendada, sest seadus ei näe ette volituste automaatset pikenemist tähtaja möödudes ning vastasel juhul ei saa isik oma ametikohustuste täitmist jätkata. Alternatiivina volituste pikendamisele võib osaühingu juhatuse liiget valida ametisse ka tähtajatult. Aktsiaseltsi puhul sellist võimalust ei ole,  kuid nende puhul pikendab juhatuse liikmete volitusi nõukogu ning nõukogu liikmete volitusi tuleb iga natukese aja tagant nagunii uuendama.

Netovara miinimumnõue

Ettevõtte netovara peab olema positiivne, ehk juriidilisel isikul peab olema varasid rohkem kui kohustusi. Alla nõutud piiri langeb netovara siis, kui juriidiline isik on liiga palju kahjumit teeninud ja varasemast ajast reserve ega eelmiste aastate kasumit katteks ei ole.

Kui osaühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist või vähem kui 2500 eurot, peavad osanikud otsustama osakapitali vähendamise või suurendamise tingimusel, et netovara suurus moodustaks seeläbi vähemalt poole osakapitalist. Aktsiaseltsi aktsiakapital peab olema vähemalt 25 000 eurot.

Äriseadustik nõuab omanikelt nii negatiivse kui ka ebapiisava positiivse netovara korral selle taastamist või äriühingu lõpetamist seega need teemad peaks ka võtma osanike koosoleku või üldkoosoleku päevakorda. Alternatiive netovara taastamiseks on mitmeid sh ka vabatahtliku reservi moodustamine ning omanike laenude osakapitali konverteerimine.

Dividendide väljamaksmine

Osanikele ja aktsionäridele teeb kõige rohkem rõõmu osanike koosolek või üldkoosolek, mille raames ka neile dividende jaotatakse. Siinkohal tuleks silmas pidada, et äriühing saab dividende välja maksta vaid juhul kui:

  • Osakapital on sisse makstud
  • Majandusaasta aruanne on kinnitatud
  • Pärast dividendide väljamakset, ei lange ettevõtte omakapital alla lubatud piirmäära
  • Dividendide väljamaksmine ei halvenda ettevõtte maksevõimet

Lisaks tuleb meeles pidada, et kui osad või aktsiad on väärtpaberite registris registreeritud, siis tuleb registrit teavitada nii dividendide jaotamisest kui ka mitte jaotamisest.

(Autor: Anne Veerpalu)

Soovid rohkem infot?
Erik Salur

Vandeadvokaat Erik Salur nimetati NJORDi uueks partneriks

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Restrictions

Mida silmas pidada kui sinu äritegevusele kehtestatakse piirang?

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

COVID-19 eriolukorra lahendused FIE-dele

Eestis käivitati startup’ide andmebaas

Tellitud kaup ei vasta ootustele? Tagasta see!

Kuidas vältida ebaausate kauplemisvõtete lõksu langemist?

Väike meelespea allahindluste tegemiseks

NJORD Estland: 3 Möglichkeiten für die Lösung von geschäftlichen Streitigkeiten – welche wählen?

Milline peab olema start-up'i juriidiline müügipakend?

5 õiguslikku riski, mida iga idufirma asutaja peab lahendama

Собственноручная подпись vs. электронная подпись

Ettevõtte üldkoosoleku päevakorrapunktid

Ebatäpne müügikuulutus võib tuua kaasa rahalise nõude!

Ärivaidluste lahendamise 3 võimalust – milline valida?

Tugeva ärilepingu kolm kohustuslikku küsimust!

E-residentide elu läks keerulisemaks

Põhjamaade ärikultuur – Soome, meie armastatud ja vihatud naaber!

Mida norrakad lõunaks söövad ning kuidas see sinu äri mõjutab?

Viis olulist asja, mida norrakatega äri tehes meeles pidada

Viis olulist asja mida taanlastega äri tehes silmas pidada

Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes silmas pidada! Kas nõustud?

Põhjamaade ärikultuur: mida tasub teada rootslastega läbirääkimisi pidades?

Uuring: Eesti on üks põnevamaid startup keskkondi maailmas

NJORDi partner Triinu Hiob nimetati investeeringukaitse vaidlusi lahendava ICSID vahekohtu liikmeks

Startup viisa – Eesti soovib meelitada ettevõtlikke mitte-EU kodanikke uue süsteemiga

Aitame teil leida parima lahenduse