Gældssanering er en mulighed for at opnå en samlet ordning med dine kreditorer og i den forbindelse få eftergivet en del af gælden.

Flere af vores advokater har indgående erfaring med ansøgning om og opnåelse af gældssanering. Advokaterne Charlotte Møller Larsen og Ole Larsen er begge faste medhjælpere i Sø- og Handelsrettens skifteret i gældssaneringssager, mens Advokat Karen Marie Jespersen er det ved skifteretten i Viborg.

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?