NJORDs advokater har mange års erfaring og er nogle af de dygtigste i Danmark til at føre retssager. Som klient hos os er du sikret et trygt og transparent forløb, hvor der er fokus på dit behov og din konkrete situation. Vi arbejder hårdt for at skabe det bedste resultat for dig og sørger for, at du er fuldt informeret under hele processen.

 

Er en retssag det rigtige for dig?

En retssag er noget, de fleste helst vil undgå. At få en sag for retten kan nemlig være både tidskrævende og personligt krævende, fordi uvished og bekymringer ofte griber ind i ens hverdagsliv. Vores udgangspunkt er altid at undersøge og involvere dig i alle de muligheder, der kan hjælpe dig med at løse dit problem. Løsningen er ikke altid rettens vej. Med den rette professionelle hjælp findes der flere alternative og billigere løsninger, som er værd at overveje. Vi har fx erfarne og certificerede mediatoradvokater, som kan hjælpe dig med at forhandle en løsning på plads helt uden en retssag.

En retssag kan dog i nogle tilfælde være den rigtige beslutning, og afslutningen af en sag kan være et vigtigt punktum for at komme videre i livet. I disse tilfælde står vi klar til at hjælpe dig.

 

For at undgå alvorlige skattesmæk er det afgørende at have en dyb forståelse for beskatning af handel med kryptovaluta.


hvordan kommer du i gang?

Når du henvender dig til os, er det første vi gør at give dig en ærlig og oprigtig vurdering af din sag. Bliver vi enige om, at sagen skal for retten, tager vi ansvaret for at føre din sag, og vi varetager al kontakt til modpart, domsinstitutioner og andre parter. Desuden giver dig vi en realistisk vurdering af chancerne for at vinde retssagen samt et bud på et eventuelt erstatningsniveau. For os er det vigtigt, at du gennem hele forløbet har overblik og føler dig tryg ved, at dine interesser varetages.
 

hvilke sager fører vi?

Vi hjælper private klienter med et væld af forskellige sager inden for vores juridiske specialer. Vi har bred erfaring med at føre retssager om bl.a. forældremyndighed, bopæl og samvær og retssager om arveretlige- og familieretlige tvister – fx tilsidesættelse af bodelingsoverenskomster. Derudover fører vi retssager inden for strafferet og hjælper dig, hvis du er blevet sigtet eller tiltalt i en sag – læs mere her.

Ønsker du en uforpligtende vurdering af din sag, er du velkommen til at kontakte os.

 

Hvorfor skal du vælge NJORD?

Hos NJORD er du sikret den bedste advokatbistand fra nogle af landets højest specialiserede advokater. Med stærke teams i ryggen vinder de hvert år et stort antal retssager inden for alle vores fagområder i hele Danmark.

Gennem hele forløbet har du tæt kontakt til din advokat, og I drøfter løbende forløb og strategi i fællesskab. Vi har et gennemgående fokus på gennemsigtighed og på at minimere omkostningerne for dig. Derudover kan vi hjælpe dig med at undersøge, om du kan få dækket omkostningerne til sagen af din retshjælpsforsikring, og dine muligheder for at søge om fri proces. 

 

Kontakt os i dag

Vi sidder klar til at hjælpe dig med at danne overblik over din sag og dine muligheder. Ring til os på (+45) 33 12 45 22 for en indledende samtale – helt gratis og uforpligtende. 

Du er også velkommen til at sende os en mail på privat@njordlaw.com. Vi vender tilbage på alle henvendelser inden for 24 timer.
 

SPØRGSMÅL OG SVAR

De økonomiske omkostninger kommer altid an på den konkrete sag. Ved et indledende møde hos NJORD giver din advokat dig overblik over, hvilket omkostningsniveau du kan forvente. Vi kan også hjælpe dig med at undersøge dine muligheder for at søge om fri proces, og om du er dækket af din retshjælpsforsikring.

Den, der vinder en retssag, får som hovedregel tilkendt omkostninger, som den tabende part skal betale. Parternes advokater vil ofte have foretaget en opgørelse af omkostningerne og argumenteret for fordelingen i deres procedurer. Sagsomkostningerne omfatter typisk retsafgift, berammelsesafgift, udgift til syn og skøn og delvis dækning af udgift til advokatbistand. Beløbet fastsættes af dommeren, der tager udgangspunkt i den økonomiske værdi af sagen.

Retsafgiften for at anlægge en sag ved byretten afhænger af, hvor stort et økonomisk krav der rejses. For småsager (sagsgenstand på mindre end 50.000 kr.) udgør retsafgiften 500 kr. Hvis sagens værdi er over 50.000 kr., betales yderligere 250 kr. og 1,2 % af det overskydende beløb – dog maksimalt 75.000 kr. (svarende til en sagsgenstand på over 6 millioner kr.) Hvis sagen ikke kan forliges undervejs, skal der betales den samme retsafgift igen, når sagen berammes. Dette gælder dog ikke småsager.

En retssag ved en byret varer typisk mellem 8 til 18 måneder afhængig af, hvor kompliceret sagen er, og hvor mange vidner og parter der skal høres. 

Det er en god idé at undersøge og overveje de alternativer, der er til en retssag. Mange konflikter løses nemlig bedst uden for domstolssystemet – og ofte både hurtigere og billigere. Samtidig kan du få en løsning, du selv har været med til at bestemme.

Mange uenigheder kan afgøres ved, at parterne taler eller forhandler sig til rette. Det har de fleste selvfølgelig allerede prøvet, inden de kontakter en advokat, men ofte kræver det en professionel og uafhængig tredjepart at få ”hul på bylden”. Det kan derfor være en god idé at forsøge at forhandle en løsning med hjælp fra en mediator. En mediator er en professionel mægler, der har gennemgået en særlig uddannelse i forligsmægling. NJORD har erfarne og certificerede mediatoradvokater, som kan hjælpe dig med at finde et forlig med din modpart. Læs mere om mediation.

Har du en tvist, hvor det ikke er muligt at finde en løsning med din modpart, kan en retssag dog være den eneste mulighed. Her giver NJORD dig den hjælp, du har brug for.

Nej. Er der tale om såkaldte småsager, kan det som udgangspunkt ikke betale sig at føre sagen ved retten med en advokat som repræsentant.

Småsager er sager: 

  • med en værdi på mindre end 50.000 kr.
  • hvor andet end økonomien har betydning
  • hvor begge parter aftaler, at sagen skal behandles som en småsag.

Småsager med en advokat som repræsentant kan ikke betale sig, fordi udgifterne ved at føre sagerne er for store, i forhold til hvad man kan få ud af dem. Småsager kan blive anlagt og behandlet ligesom civile retssager på minretssag.dk.

Du kan læse mere om muligheder og regler ift. processen omkring småsager på her. 

Udover småsager er der også andre sager, der ikke kan betale sig at føre, fx fordi man ved, at modparten alligevel ikke kan betale.

Hos NJORD hjælper vi dig med at vurdere, om det kan betale sig for dig at føre sagen.

De fleste personer har en retshjælpsforsikring – typisk via deres indbo-, hus- eller kaskoforsikring. Betingelsen for at opnå dækning er, at der er tale om en privat tvist. Sager, der vedrører ansættelses- eller arbejdsforhold, dækkes ikke.

For at søge om retshjælp skal forsikringsselskabet modtage en ansøgning fra en advokat, der beskriver tvisten og det juridiske grundlag for sagen. Forsikringsselskabet tager herefter stilling til, hvorvidt de kan tilbyde dækning ud fra en vurdering af, om sagen kan vindes. Der er således intet økonomisk kriterium som ved fri proces, og retshjælp kan godt meddeles ved siden af fri proces.

Fri proces er, når staten hjælper dig med at dække dine omkostninger ved en retssag, hvis du ikke selv har økonomi til det. Det indebærer bl.a. advokatsalær og retsafgift.

Det er ikke alle, som kan modtage fri proces. Civilstyrelsen skal ud fra specifikke krav godkende en ansøgning om fri proces. Din årlige indkomst skal bl.a. ligge under et vist beløb, og der skal være en rimelig begrundelse for, at du skal modtage fri proces.

Du skal søge om fri proces hos Civilstyrelsen eller hos retten. Vi kan hjælpe dig med at undersøge om du kan søge om fri proces og derefter med at udforme din ansøgning. 

Læs mere fri proces hos Civilstyrelsen.

Hvad kan vi gøre for dig?