NJORDs advokater har mange års erfaring og er nogle af de dygtigste i Danmark til at føre retssager. Vi sørger for, at dit sagsforløb bliver så trygt og fokuseret som muligt.

Dit behov og den virkelighed, du er i, er vores udgangspunkt.

 

En retssag er noget, de fleste helst vil undgå. At få en sag for retten kan være uoverskueligt og krævende - både tidskrævende, men også personligt krævende, fordi uvisheden og bekymringerne om retssagen ofte griber ind i ens hverdagsliv. En retssag kan dog i nogle tilfælde være den rigtige beslutning, og afslutningen af en sag udgør for mange et vigtigt punktum for at komme videre i livet. 

Vores udgangspunkt er altid at undersøge og involvere dig i alle de muligheder, der kan hjælpe dig med at løse dit problem. Løsningen er ikke altid rettens vej – med den rette professionelle hjælp findes der flere alternative og billigere løsninger, som er vigtige at overveje. 

Med NJORD som din advokat får du en oprigtig og ærlig vurdering af din sag og vi prioriterer en tæt kontakt fra start til slut i sagsforløbet. Bliver vi enige om, at sagen skal for retten, tager vi ansvaret for at føre din sag; herunder at varetage kontakten til modpart, domsinstitutioner og andre parter. For os er det vigtigt, at du gennem hele forløbet har et overblik, ved hvad der skal ske og føler dig tryg ved, at dine interesser varetages. 
 

Livet er uforudsigeligt, og du kan let få brug for juridisk rådgivning undervejs. Hos NJORD får du nærværende rådgivning renset for overflødige paragraffer.


Vi sikrer de bedste betingelser for din sag

Hos NJORD er du sikret den bedste advokatbistand. Vi er nogle af landets højest specialiserede advokater, som med vores stærke teams i ryggen hvert år vinder et stort antal retssager inden for alle vores fagområder i hele Danmark. Vi har også erfarne og certificerede mediatoradvokater, som kan bistå dig med at forhandle en løsning på plads uden en retssag.

Vi sidder klar til at hjælpe dig med at danne et overblik over din sag og dine muligheder. Kontakt en af vores specialiserede advokater eller udfyld vores kontaktformular i dag. 

Vi hjælper dig bl.a. med at undersøge, om du helt kan undgå en retssag, om du kan få dækket omkostningerne til sagen af din retshjælpsforsikring eller dine muligheder for at søge om fri proces. Desuden giver dig vi en realistisk vurdering af erstatningsniveauet, og hvad chancerne er for at vinde retssagen.

 

Vælg NJORD, hvis det er vigtigt for dig…

•    at din advokat er ekspert på området og har erfaringen til at kunne føre din sag
•    at du får en ærlig vurdering af din sag 
•    at du får hjælp til at løse din sag på den måde, der har færrest omkostninger
•    at du gennem hele forløbet har et overblik, så du ved, hvad der skal ske
•    at have en tæt kontakt med din advokat, hvor I løbende drøfter forløb og strategi i fællesskab
•    at der gennemgående er fokus på at minimere omkostninger for dig og fuld gennemsigtighed herom

 

Kontakt

Ring til os på (+45) 33 12 45 22 for en uforpligtende, indledende vurdering af din sag. Det koster ikke noget.

Du er også velkommen til at sende os en mail på privat@njordlaw.com. Vi vender tilbage på alle henvendelser inden for 24 timer.
 

SPØRGSMÅL OG SVAR

Ved det indledende møde i NJORD skaber din advokat et overblik over, hvilke omkostninger du kan forvente. Vi undersøger bl.a. dine muligheder for at søge om fri proces, eller om du er dækket af din retshjælpsforsikring.

Den, der vinder en retssag, får som hovedregel tilkendt omkostninger, som den tabende part skal betale. Parternes advokater vil ofte have foretaget en opgørelse af omkostningerne og argumenteret for fordelingen i deres procedurer. Sagsomkostningerne omfatter typisk retsafgift, berammelsesafgift, udgift til syn og skøn og delvis dækning af udgift til advokatbistand. Beløbet fastsættes af dommeren, der tager udgangspunkt i den økonomiske værdi af sagen.

Retsafgiften for at anlægge en sag ved byretten afhænger af, hvor stort et økonomisk krav, der rejses. For småsager (sagsgenstand mindre end 50.000 kr.) udgør retsafgiften 500 kr. Hvis sagens værdi er over 50.000 kr., betales yderligere 250 kr. og 1,2 % af det overskydende beløb - dog maksimalt 75.000 (svarende til en sagsgenstand på over 6 mio. kr.). Hvis sagen ikke kan forliges undervejs, skal der betales den samme retsafgift igen, når sagen berammes. Dette gælder dog ikke småsager.

En retssag ved en byret varer typisk mellem 8 til 18 måneder afhængig af, hvor kompliceret sagen er, og hvor mange vidner og parter, der skal høres. 

Inden en retssag er det vigtigt nøje at overveje, hvilke alternative løsninger der ellers foreligger. Mange konflikter løses bedst uden for domstolssystemet. Det kan være en hurtigere og billigere løsning, og du får en løsning, du selv har været med til at bestemme. 

Behovet for en retssag kan opstå på mange forskellige måder, men har du en tvist, hvor du ikke kan finde en løsning med din modpart, kan en retssag være den eneste mulighed. De fleste uenigheder kan dog afgøres ved, at parterne taler eller forhandler sig til rette, og det har de allerfleste også prøvet, inden de går til advokat. Men ofte kræver det en professionel og uafhængig 3. mand at få ”hul på bylden”. Det er derfor en god idé først at forsøge at forhandle en løsning med hjælp fra en mediator, som er en professionel mægler, der har gennemgået en særlig uddannelse i forligsmægling. NJORD har erfarne og certificerede mediatoradvokater, som kan hjælpe dig med at finde et forlig med din modpart.

> Læs mere om mediation

Ikke alle sager kan betale sig at føre ved retten.

Er der tale om de såkaldte ”småsager”, kan det som udgangspunkt ikke betale sig at føre sagen med en advokat som repræsentant. Småsager er sager:  

•    med en værdi på mindre end 50.000 kr.
•    hvor andet end økonomien har betydning
•    hvor begge parter aftaler, at sagen skal behandles som en småsag

Småsager med en advokat som repræsentant kan ikke betale sig fordi, udgifterne ved at føre sagerne er for store i forhold til, hvad man kan få ud af dem.

Småsager kan blive anlagt og behandlet ligesom civile retssager på minretssag.dk. Du kan læse mere om muligheder og regler i ift. processen omkring småsager på domstolens hjemmeside.

Udover småsagerne, er der også andre sager, der ikke kan betale sig at føre, f.eks. fordi man ved, at modparten alligevel ikke kan betale. Det er en del af rådgivningen hos NJORD, at vi ser på, om det kan betale sig for dig at føre sagen.

De fleste personer har en retshjælpsforsikring – typisk via indbo-, hus- eller kaskoforsikringen. Betingelsen for at opnå dækning er, at der er tale om en privat tvist. Sager der vedrører ansættelses- eller arbejdsforhold dækkes ikke.

Hvordan søger du om retshjælp? For at søge om retshjælp skal forsikringsselskabet via en advokat modtage en ansøgning, der beskriver tvisten og det juridiske grundlag for sagen. Forsikringsselskabet tager herefter stilling til, hvorvidt de kan tilbyde dækning ud fra en vurdering af, om sagen kan vindes. Der er således intet økonomisk kriterium som ved fri proces, og retshjælp kan godt meddeles ved siden af fri proces.

Fri proces er, når staten hjælper dig med at dække dine omkostninger ved en retssag, hvis du ikke selv har økonomi til det. Det indebærer bl.a. advokatsalær og retsafgift.

Det er ikke alle, som kan modtage fri proces. Civilstyrelsen skal ud fra specifikke krav godkende en ansøgning om fri proces. Din årlige indkomst skal bl.a. ligge under et vist beløb, og der skal foreligge en rimelig grund for, at du skal modtage fri proces.

Du skal søge om fri proces hos Civilstyrelsen eller hos retten. Vi kan hjælpe dig med at undersøge om du kan søge om fri proces og derefter med at udforme din ansøgning. 

Læs mere fri proces hos Civilstyrelsen

Hvad kan vi gøre for dig?