En tvangsfjernelse er en meget indgribende foranstaltning både for forældrene og for barnet, og derfor har både forældre og børn, som er fyldt 12 år, ret til gratis advokatbistand. Kommunen har pligt til at vejlede om retten til gratis advokatbistand i forbindelse med, at det besluttes, at sagen om tvangsfjernelse skal indbringes for Børn- og Ungeudvalget. 

Advokaten kan hjælpe med at påse, om kommunen har overholdt alle retningslinjer forud for indstillingen om tvangsfjernelse, herunder f.eks. om kravene til den børnefaglige undersøgelse, forældrekompetenceundersøgelse og handleplan er overholdt. Advokaten vil vejlede om klagemuligheder, og kan bistå dig under møder i Børn-og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i sidste ende i retten.  

Du har ret til selv at vælge, hvilken advokat du ønsker.

Kontakt NJORD

NJORDs familieretsadvokater rådgiver både forældre og børn i forbindelse med sager om tvangsfjernelser af børn hos kommunen (Børn- og Ungeudvalget), Ankestyrelsen og retten.

Hvis du har spørgsmål om tvangsfjernelser eller har behov for hjælp til en konkret sag, er du velkommen til at kontakte vores familieretsteam.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie