En straffesag kan få afgørende betydning for din fremtid. I bedste fald kan en dygtig forsvarer betyde forskellen mellem, om du kommer i fængsel eller beholder din frihed. Det er derfor vigtigt, at du vælger den bedste forsvarsadvokat til at tale din sag – og valget er faktisk dit.

Hvis du er tiltalt for en lovovertrædelse af en vis alvor, vil du få beskikket en forsvarer af retten. Det vil sige at advokatens salær betales af statskassen, hvis du frikendes. Du har dog selv lov til at vælge din forsvarsadvokat uden at det koster mere, og det er let at skifte advokat.

Har du brug for et stærkt forsvar – så har vi kompetente forsvarsadvokater med indgående kendskab til strafferet, som står klar til at hjælpe dig.

Vi tilbyder dig et stærkt forsvar

Når vi optræder som din forsvarsadvokat, sikrer vi, at alt der taler til din fordel bliver fremført i sagen, og vi er med dig hele vejen:

  • Vi hjælper dig med at vurdere, hvordan du skal forholde dig til en sigtelse eller tiltale.
  • Vi er ved din side hele vejen igennem og giver dig professionel rådgivning.
  • Vi deltager ved politiets afhøringer og sikrer at den foregår på en korrekt måde.
  • Vi får løbende udleveret materiale, som politiet indsamler i sagen.
  • Vi kan bede om at få foretaget et efterforskningsskridt, som kan tjene til sagens opklaring.
  • Vi sikrer at reglerne for din retssikkerhed overholdes.
  • Vi vejleder dig om, hvorvidt du skal anke dommen.

Vi kan desuden hjælpe med at fremsætte erstatningskrav mod staten for eksempelvis for uberettiget anholdelse, hvis du bliver frifundet i retten, eller hvis politiet opgiver sagen. Hvis du i modsat fald dømmes til at afsone, kan vi blandt andet hjælpe med at ændre afsoningssted og ansøge om prøveløsladelse.

Husk, at du altid har mulighed for at skrive og ringe fortroligt til din forsvarer, hvis du er blevet varetægtsfængslet eller sidder under arrest.

Forsvarsadvokater med speciale i økonomisk kriminalitet

Vores team af beneficerede forsvarsadvokater har dybtgående erfaring med alle slags strafferetssager – herunder særligt sager om økonomisk kriminalitet.

I sager, hvor man bliver anklaget for skatte-eller momssvig, mandatsvig, kartellovsovertrædelser, kursmanipulation, bedrageri eller underslæb, er der brug for en forsvarsadvokat med ekspertise i økonomisk kriminalitet. Forsvarsadvokat Sysette Vinding Kruse, har tilegnet sig særlig erfaring fra flere større sager om økonomisk kriminalitet, og kan derfor tilbyde specialiseret ekspertbehandling af disse sager.

Uanset om sagen er stor eller lille, samarbejder vi tæt med dig om sagens behandling, og vi holder dig løbende opdateret om sagen. Sammen forbereder vi et effektivt forsvar.

Vi sætter personlig rådgivning højt, og vi behandler alle sager med høj faglighed og diskretion. For os er det vigtigt at du føler dig tryg gennem hele sagsforløbet, og du har derfor altid mulighed for at kontakte NJORD’s advokater og vende sagen.

Kontakt NJORDs advokater nu

I København, Silkebog og Aarhus har vi et kompetent advokatteam specialiseret i strafferet – klar til at svare på dine spørgsmål og tilbyde juridisk rådgivning.

Alle – privatpersoner og erhvervsvirksomheder – er velkomne til at kontakte os.

Akkuttelefon hele døgnet: (+45) 29 92 79 94

Hvad koster en advokat?

Når du får en beskikket forsvarer, betyder det, at advokatens salær betales af statskassen, altså uden omkostninger for dig – også hvis du vælger din egen forsvarsadvokat.

Det er med andre ord gratis at vælge forsvarsadvokat, hvis du frikendes.

Hvis du bliver dømt, skal du dog selv betale honoraret til din beskikkede advokat som en del af sagens omkostninger. Det er retten der fastsætter salærets størrelse efter faste takster, uafhængig af hvilken forsvarer du har valgt.

Det er ikke alle sager, hvor man kan få beskikket en advokat, for eksempel hvis der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der eksempelvis alene bliver talt om en bøde. Hvis du alligevel ønsker at søge advokatbistand, skal du selv betale honoraret. Vi oplyser dig om vores takster inden første møde.

Din straffesag

Vi har samlet spørgsmål og svar på de mest stillede spørgsmål:

Spørgsmål og svar

Bliver du sigtet af politiet for en kriminel handling, har du ikke pligt til at udtale dig. Du har krav på at have en forsvarsadvokat ved din side ved afhøring hos politiet, så du skal tænke dig godt om, hvis du udtaler dig til politiet uden forsvarsadvokat. Du kan forlange at ringe til din forsvarsadvokat.

En anholdelse kan maksimalt vare 24 timer. Mener politiet, at du skal sidde i arresten i mere end 24 timer, skal du i retten i grundlovsforhør inden 24 timer efter, at du er blevet anholdt. 

Er du blevet anholdt, skal du kontakte en forsvarsadvokat hurtigst muligt, så forsvarsadvokaten kan være med ved afhøringen. 

Mener politiet, at du skal blive i arresten, mens sagen efterforskes, skal en dommer vurdere, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt.  

Du kan varetægtsfængsles i op til 4 uger. Mens du er varetægtsfængslet, kan du ringe til din forsvarsadvokat, og han/hun kan besøge dig.

Når din sag er efterforsket og undersøgt af politiet skal sagen i retten. Retten bestemmer en dato, og du bliver indkaldt. Der kan også komme vidner. Du skal under hele retsmødet have din forsvarsadvokat med.

Sagen starter i byretten. Når sagen er gennemgået med afhøring af dig og vidnerne kommer de afsluttende bemærkninger fra anklageren og din forsvarsadvokat. Dommen afsiges efter at dommerne har diskuteret sagen alene.

Bliver du idømt fængselsstraf, indkalder Kriminalforsorgen dig til afsoning. Kriminalforsorgen bestemmer, hvor du skal afsone din straf. Det kan i nogle tilfælde blive med fodlænke, så du ikke skal i fængsel.

Du kan se mere på Kriminalforsorgens hjemmeside, hvor der er en vejledning om afsoning. 

Normalt bliver du prøveløsladt, når du har afsonet 2/3 af fængselsstraffen. Dog kun hvis din fængselsstraf er på mere end 3 måneder.

Har du været anholdt eller varetægtsfængslet uberettiget, kan du få erstatning.

Det er Anklagemyndigheden der afgør, om du skal have erstatning. Din sag kan prøves ved retten, hvis anklagemyndigheden siger nej til erstatning. 

Pårørende

Er du pårørende til en sigtet, tiltalt eller indsat, kan sagen også komme dig ved.  

Mange pårørende ved ikke hvad de kan og ikke kan, når en af deres nærmeste er blevet sigtet eller tiltalt i en sag. Sidder dit familiemedlem i arresten er spørgsmålene ofte:

  • Kan jeg besøge ham/hende? 
  • Må jeg have noget med til ham/hende? 
  • Hvad kan jeg få at vide om sagen? 

Som pårørende er du altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål. 

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?