Sådan arbejder vi med ansvarlighed

Det er vigtigt for os, at vi som advokatvirksomhed gør en positiv forskel for såvel vores klienter som for samfundet og for verden omkring os. Det handler både om at tage ansvar og om at handle ansvarligt – altid med respekt for retssamfundets og vores egne værdier. Derfor arbejder vi med en række konkrete initiativer og målrettede indsatser, som vi tror på, rent faktisk flytter noget.
 

FN's Global Compact

I 2016 tilsluttede vi os FN's Global Compact, som er verdens største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet. Her forpligter vi os til at efterleve og arbejde målrettet med 10 principper inden for ansvarlig virksomhedsførelse, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima & miljø og antikorruption.

Sikkert, sundt og fleksibelt arbejdsmiljø

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og det er vores ansvar at passe godt på dem. Vi arbejder derfor med faste tiltag, der skal sikre et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, heriblandt årlige tilfredshedsundersøgelser, APV'er, løbende trivselsmålinger samt faste handlingsplaner for håndtering af stress, sygefravær og ulykker på arbejdspladsen.

Selvom vi er dedikerede til vores arbejde, ser vi vores medarbejdere som hele mennesker med individuelle behov og et liv uden for kontoret. Derfor opretholder vi en fleksibel og imødekommende tilgang til arbejdstider, krav og forventninger, så vi skaber de bedste rammer for en sund work-life balance.
 

Diversitet og mangfoldighed

Vi ser diversitet og mangfoldighed som en styrke. Derfor er en af vores allervigtigste ambitioner at sikre en rummelig arbejdsplads, hvor der er plads til alle individer på tværs af køn, religion, etnicitet, seksuel orientering, alder, handicap mv. Og selvfølgelig med nultolerance over for diskrimination, mobning og chikane. Vi gør plads til folk, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvert år faciliterer vi flere praktikophold og har medarbejdere i job med løntilskud på henblik på fastansættelse.

Samtidig prioriterer vi at investere i tiltag, der bidrager til inklusion og støtter minoritetsgrupper.
 

Pro bono og velgørenhed

Vi støtter aktivt en række organisationer, projekter og initiativer enten økonomisk eller pro bono. Det gælder blandt andet Kræftens Bekæmpelse, Amnesty International, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Repair Café, Unconventional Ventures og UN Women. Ud over vores støtte til etablerede organisationer har vi afsat ressourcer til at yde juridisk rådgivning og bistand til ukrainske flygtninge, der søger midlertidigt ophold eller asyl i Danmark.

Vi engagerer os derudover i at fremme iværksætteri og innovation ved at hjælpe og støtte startup-virksomheder via samarbejde med forskellige organisationer. 

CSR
CSR
Carbon neutral
røde kors
Brystkræftsagen

Til kamp mod digitale krænkelser

De seneste år har vi haft fokus på at bekæmpe og skabe opmærksomhed om digitale lovovertrædelser. Vi har arbejdet pro bono og bistået i en række sager, og samtidig har vi samarbejdet med regeringen om at skærpe straffene på området og sikre højere erstatninger til ofrene. Derudover har vi været med til at etablere videncentret Digitalt Ansvar, der arbejder for en tryg og ansvarlig digital udvikling, for at forhindre digital vold og hjælpe ofrene for digital vold.
 

Sikker implementering af AI

Som moderne virksomhed skal vi følge med den teknologiske udvikling og sørge for, at vores medarbejdere har mulighed for at gøre det samme. Derfor arbejder vi med konkrete initiativer, der har til formål at sikre en ansvarlig og effektiv implementering af AI-teknologi i vores virksomhed. Initiativerne tæller blandt andet nedsættelsen af et it-udvalg, udviklingen af en medarbejderintroduktion og en formulering af en politik på området.
 

Miljø og klima

Hvert år udregner vi vores samlede CO2-udledning (vha. Climate Extender), som vi løbende kompenserer for gennem investeringer i sol- og vindenergi. Derudover arbejder vi med en række principper og initiativer, der skal reducere vores klima- og miljømæssige belastning, heriblandt:

  • Aktiv reduktion af rejseaktivitet ved at digitalisere møder
  • Affaldssortering og genanvendelse
  • Tekniske løsninger, der skal nedbringe elforbruget
  • Reduktion af plastik- og papirforbruget
  • Mindskning af madspild
  • NJORD-cykler til rådighed for medarbejdere i arbejdstiden
  • Kompensation for it-licenser ved plantning af ca. 2.400 træer hvert år i danske skove
Hvad kan vi hjælpe dig med?