Når arven skal fordeles mellem søskende, naboens børn larmer, eller hvis forholdet mellem dig og din partner går skidt, kan konflikter opstå. Er du midt i en konflikt, og er du bekymret for, om det kan blive godt igen? Måske er det på tide at overveje professionel hjælp til konfliktløsning gennem mediation.

KONTAKT NJORDS MEDIATORER KAREN MARIE JESPERSEN OG TORBEN KRATH
E-mail: kmj@njordlaw.com
E-mail: tkr@njordlaw.com

HVORDAN FOREGÅR MEDIATION?

Mediationen foregår gennem en eller flere møder, som ledes af en mediator. En mediator er en neutral tredjepart, der er specielt uddannet til at styre mediationsprocessen. Dette skaber tryghed for parterne, så de kan fokusere på at lytte til hinanden og finde en løsning. Processen foregår som følgende:

Processen for konfliktløsning ved mediation i 5 trin.

 1. Møde: Parterne mødes sammen med en mediator.
   
 2. Individuelle fortællinger: Hver part får tid til, uden afbrydelser, at fortælle om deres version af konflikten.
   
 3. Behov og interesser: Mediatoren hjælper med at klarlægge parternes behov, bekymringer og interesser.
   
 4. Brainstorming af løsninger: Parterne arbejder sammen om at komme med forskellige løsningsforslag til konflikten.
   
 5. Aftaleformulering: Mediatoren hjælper med at styre processen og lede parterne til at formulere en aftale, der imødekommer alle parters behov og interesser.
   
 6. Indgåelse af aftale: Parterne indgår aftalen som er formuleret på mødet.
   

Denne proces giver en struktur til at håndtere konflikter gennem mediation, hvor parterne samarbejder om at finde en løsning, der er acceptabel for begge.

Når parterne har hørt hinandens oplevelser af konflikten, bistår mediator med at formulere parternes behov, bekymringer og interesser.

Mediationen afsluttes ved, at parterne brainstormer om mulige løsninger. Mediator bistår/styrer forløbet og hjælper parterne til at finde frem til en løsning og formulere en aftale.

HVOR LANG TID TAGER MEDIATIONSPROCESSEN?

En mediation kan arrangeres på få dage, og hele processen varer typisk 1-2 halve dage alt efter sagens omfang. Hos os koster en mediation mellem 8.000 og 12.000 kr. ekskl. moms for hver halve dag.

Det er derfor et hurtigt, effektivt og økonomisk fordelagtigt alternativ til en langvarig retssag.

 

HVILKE KONFLIKTER KAN LØSES VED MEDIATION?

Mediation kan anvendes til at løse næsten alle typer konflikter, herunder konflikter i privatlivet. Eksempler på konflikter, der kan løses gennem mediation, inkluderer arvestrid i familien, konflikter mellem ægtefæller på vej mod separation og skilsmisse, samt konflikter mellem fraskilte forældre om børn, forældremyndighed, bopæl og samvær. Faktisk er det nemmere at nævne de få konflikter, der ikke kan løses ved mediation.

 

PARTNERSKAB MED MEDIATIONSINSTITUTTET

NJORD Law Firm har indgået partnerskabsaftale med Mediationsinstituttet, da vi altid går konstruktivt til konfliktløsning.

 

MEDIATION HOS NJORD LAW FIRM – SKAL VI MEDIERE JERES KONFLIKT?

Hvis I søger en løsning på jeres konflikt, kan vi facilitere en mediation for jer. Vores erfarne uddannede mediatorer, advokat (H), Torben Krath og advokat (H), Karen Marie Jespersen, har omfattende erfaring med konfliktløsning på forskellige områder og kan hjælpe jer med at finde en god løsning. På den måde undgår I en dyr og langvarig retssag, og kan i stedet fokusere på at løse konflikten på en effektiv måde. 

 

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?