Oplever du diskrimination eller forskelsbehandling, bør du straks kontakte en advokat, der er ekspert i arbejds- og ansættelsesret – herunder forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven. Dine rettigheder som ansat reguleres af regler og love, der også sætter rammerne for arbejdsgiverens forpligtelser.

Hvis du som lønmodtager er blevet udsat for diskrimination eller forskelsbehandling på arbejdspladsen, har du krav på en godtgørelse efter ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. Det gælder også, hvis du er blevet fyret under graviditet eller barsel. En advokat kan hjælpe dig med at bringe din klage for Ligebehandlingsnævnet eller for domstolene.

I NJORD har vi advokater, som er eksperter i ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Vi kan hjælpe dig med at rejse et krav mod din arbejdsgiver, så du kan få din retmæssige godtgørelse, hvis du er blevet uretmæssigt fyret, diskrimineret eller forskelsbehandlet – eksempelvis på grund af alder, handicap eller graviditet.

Du er altid velkommen til at kontakte os på ansaettelsesret@njordlaw.com   for en vurdering af din sag.

Har du oplevet diskrimination på arbejdspladsen?

Forskelsbehandlingsloven er klar. Det er ulovligt at diskriminere og forskelsbehandle før, under og efter ansættelsen, og både direkte og indirekte forskelsbehandling er ulovlig.

Det betyder, at en lang række personlige forhold – herunder for eksempel alder og handicap - ikke må være grunden til, at du bliver fyret, ikke er blevet tilbudt en stilling, du har søgt, eller at din kollega forfremmes i stedet for dig. Hvis det er tilfældet, kan du være blevet udsat for diskrimination – og så kan du have krav på en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Hvis du er blevet forskelsbehandlet i forskelsbehandlingslovens forstand, kan en advokat hjælpe dig med at klage til Ligebehandlingsnævnet, forhandle med arbejdsgiver eller endda føre sagen for domstolene, hvis det bliver nødvendigt.

De hensyn, som arbejdsgiver tager, må dog ikke udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren – herunder økonomisk byrde – og i sidste ende vil det være domstolene, der vurderer, hvornår der er tale om en uforholdsmæssig stor byrde.

Hvis du er blevet forskelsbehandlet, kan en advokat hjælpe dig med at klage til Ligebehandlingsnævnet, forhandle med arbejdsgiver eller endda føre sagen for domstolene, hvis det bliver nødvendigt.

Gravid eller på barsel – og forskelsbehandlet?

Er du gravid eller på barselsorlov og er netop blevet fyret? Eller er du lige vendt tilbage til arbejdet efter din barselsorlov og har opdaget, at din stilling har ændret sig væsentligt?

Hvis du mener, at din graviditet eller barsel direkte eller indirekte har ført til, at du er blevet fyret, eller at din stilling væsentligt er blevet ændret, er det vigtigt, at du søger rådgivning hos en advokat. Advokaten kender dine rettigheder, og sammen kan I søge at indgå en aftale med din arbejdsgiver eller lade det være op til domstolene at vurdere sagen og i sidste ende vurdere, om du har krav på en godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Hvis du mener, at din graviditet eller barsel direkte eller indirekte har ført til, at du er blevet fyret, eller at din stilling væsentligt er blevet ændret, er det vigtigt, at du søger rådgivning hos en advokat. Advokaten kender dine rettigheder, og sammen kan I søge at indgå en aftale med din arbejdsgiver eller lade det være op til domstolene at vurdere sagen

Vil du holdes opdateret?
vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?