Reglerne for adoption og de enkelte adoptionstyper kan være vanskelige at finde rundt i. Hos NJORD står vores adoptionsspecialister klar til at hjælpe dig.
Retsvirkningerne ved adoption

Ved adoption får barnet og adoptivforældrene samme retsforhold, som der gælder mellem forældre og deres biologiske børn. Det vil blandt andet sige, at adoptivbarnet arver efter adoptivforældrene og deres slægt på samme måde, som det ville være tilfældet, hvis der var tale om et biologisk barn. Adoptivforældrene får desuden forældremyndighed og forsørgelsespligt over barnet, ligesom de vil være barnets juridiske værger. 

Adoption har samtidig også den betydning, at retsforholdet mellem adoptivbarnet og dets oprindelige familie bortfalder. Et adopteret barn vil således ikke arve efter sine biologiske forældre efter en gennemført adoption. 

I tilfælde hvor der sker adoption af et barn, som er anbragt uden for hjemmet, kan adoptionen ligeledes have betydning i forhold til eventuel støtte og tiltag, som tidligere har været iværksat af kommunen omkring det enkelte barn. 

Ønsker du at vide mere om retsvirkningerne af adoption, eller har du andre spørgsmål til adoptionsområdet, så kontakt NJORD´s adoptionsspecialister.

Adoptionstyper i Danmark

I Danmark findes der forskellige former for adoption og for hver adoptionstype, gælder der særlige regler og betingelser for adoptionen. 

Ønsker du eksempelvis at opdatere et barn fra udlandet, er der tale om en fremmedadoption, og det vil være betingelserne for en fremmedadoption, som skal være opfyldt, hvis adoptionen skal kunne gennemføres. 

Er der derimod tale om et barn, som du har en familiemæssig tilknytning til, vil du skulle søge om familieadoption og opfylde de betingelser og krav, der stilles i forbindelse med familieadoptioner. 

Det kan også være, at du ønsker at adoptere din ægtefælle eller samlevers barn, hvilket vil være en såkaldt stedbarnsadoption. I den situation skal du opfylde de specifikke betingelser, der gælder ved stedbarnsadoptioner. 

Det kan være vanskeligt at finde rundt i de forskellige adoptionstyper og de betingelser, der gælder for de enkelte adoptionstyper, men ens for alle adoptionstyperne er kravet om, at adoptionen må antages at være til barnets bedste. Du kan få et overblik over de enkelte adoptionsformer nedenfor eller læse mere om de enkelte adoptionstyper og betingelser her. Har du et konkret spørgsmål vedrørende adoption, kan du kontakte en af NJORDs adoptionsspecialister.

 Stedbarnsadoption
•  Familieadoption
•  Fremmedadoption
•  Bortadoption
•  Tvangsadoption - adoption uden samtykke 
•  Adoption med samtykke 
•  Anonyme adoptioner 
•  Ikke-anonyme adoptioner

Klage over adoptionsafgørelse

Der er mange betingelser og krav, der skal være opfyldt, før der kan meddeles bevilling til adoption. Derfor oplever mange desværre også, at de får afslag på en adoptionsansøgning. 

Har du fået en afgørelse i en adoptionssag, som du ønsker at påklage - men er du tvivl om, hvordan du skal gribe det an, så kontakt en af vores adoptionsspecialister på tlf. 33 12 45 22 eller familieretsadvokaten@njordlaw.com. Vores specialiserede advokater kan blandt andet hjælpe dig med at gennemgå din afgørelse og vurdere din sag, herunder dine muligheder for at få medhold i en klage. Hvis du beslutter dig for at påklage afgørelsen, har NJORDs adoptionsspecialister stor erfaring med at udarbejde klager, hvilket i mange tilfælde kan betyde en ændring af afgørelsen. 

3 gode råd i forbindelse med en klage fra NJORDs adoptionsspecialist Emma Hertel Theilmann

  1. Sæt dig grundigt ind i, hvilke betingelser og krav, der gælder for din adoptionstype.
  2. Isolér årsagerne til afslaget. Hvilke betingelser/krav opfyldes ikke umiddelbart, og kan de afhjælpes?
  3. Vær tydelig og præcis i din argumentation for, hvorfor afgørelsen skal ændres. 

Ønsker du hjælp til at få gennemgået og vurderet din afgørelse, eller har du brug for hjælp til at udarbejde en klage over en afgørelse, så kontakt NJORDs adoptionsspecialister på tlf. 33 12 45 22 eller e-mail familieretsadvokaten@njordlaw.com
 

Har du spørgsmål til adoption?

Hvis du har spørgsmål til adoption eller har brug for hjælp til en konkret sag, er du velkommen til at kontakte NJORDs adoptionsspecialister på tlf. 33 12 45 22 eller familieretsadvokaten@njordlaw.com

Det siger andre om os

”Hej Emma, Vi har været rigtig glade for din hjælp og støtte undervejs. Det er en super energi du har, og vil klart anbefale dig, hvis vi en dag støder på nogen med adoptionsproblemer. Med venlig hilsen Christopher & Alexandra"

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE