Advokat Karen Marie Jespersen er specialiseret i familie- og arveret og rådgiver om ægteskabssager, skilsmisser, bodelinger, børnesager, forældremyndighedssager, forældreansvarssager, samværssager, særeje, arvesager, dødsbobehandling m.m.
Herudover udarbejder Karen Marie testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter samt rådgiver i forbindelse med værgemål.

Karen Marie er uddannet mediator (konfliktmægler) og har derfor redskaber til at finde konstruktive løsninger i konfliktsager om f.eks. skilsmisse og arv.

Hun har mange års erfaring i børnesager og møder ofte i Familieretten og Landsretten i forbindelse med sagerne.

Derudover er hun autoriseret bobehandler ved Skifteretten i Viborg og hjælper Skifteretten med offentlige ægtefælleskifter.

Som certificeret boligadvokat beskæftiger hun sig bl.a. med køb og salg af fast ejendom for private.

Karen Marie er desuden Skifterettens faste medhjælper i gældssaneringssager, og hun har dermed en omfattende erfaring med ansøgning om og opnåelse af gældssanering.

Endelig har Karen Marie som beneficeret strafferetsadvokat indgående kendskab til strafferetten i alle dens facetter og kan føre straffesager ved domstolene.

Karen Marie er lig med kompetence og resultater. Hun har sans for økonomi, er ligefrem og handler. Men samtidig har Karen Marie altid hjertet på rette sted, hvilket gør hende til en god sparringspartner i sager, der er af en personlig karakter og dermed også svære for den enkelte at håndtere.

Danske Familieadvokater

Danske Boligadvokater

 

Medlemskaber
  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af bestyrelsen i Danske Familieadvokater gennem en længere årrække. Karen Marie har medvirket til udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med større lovændringer.
  • Medhjælper til Skifterettens gældssaneringssager
  • Medhjælper, bobehandler og beneficeret i straffesager ved Retten i Viborg.
Sprog

Dansk og engelsk.

 

Øvrige informationer

Advokat Karen Marie Jespersen er en meget anvendt oplægsholder indenfor familie- og arveret, bl.a. i forbindelse med Familieiværksætternes arrangementer ved Silkeborg Kommune. Derudover kommer hun gerne ud og holder oplæg i diverse organisationer, pengeinstitutter, foreninger og virksomheder. 

Det er vigtigt for mig, at klienterne får en både personlig og forståelig rådgivning. Jeg tror på dialog mellem parterne og lægger vægt på at være en god sparringspartner i sager, der er af en personlig karakter og dermed også svære for den enkelte at håndtere. I sager om børn ser jeg det som min fineste opgave at varetage børnenes interesser.

- Karen Marie Jespersen
Skal vi løse dit problem?