I sager om internationale børnebortførelser skal der ofte handles her og nu, især når en bortførelse skal forhindres. Det kan være, hvis den ene forældre står i lufthavnen og er på vej ud af landet.

Hvis der er fælles forældremyndighed, betragtes det ikke som bortførelse. I dét tilfælde er det vigtigt, at Familieretshuset så hurtigt som muligt får ophævet den fælles forældremyndighed midlertidigt.

Hvis børnene allerede er bortført, skal der hurtigt findes en løsning, så de kan komme hjem igen. Det kan være traumatiserende for børn at skulle gemme sig i udlandet og at komme væk fra den dagligdag, de kender.

Danmark har som en række andre lande tilsluttet sig Haagerkonventionen om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser. Det skal sikre, at et barn, der er bortført til et andet land, hurtigt bringes hjem, så uenighed mellem forældrene om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær kan løses der.

 

Er dit barn ved at blive bortført? 

Kontakt politiet på tlf. 114 så hurtigt som muligt!

Politiet vil vurdere, hvad der skal ske i den konkrete situation, og om barnet skal efterlyses nationalt eller internationalt.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie