Der er mange mennesker, som har opsparet ganske betydelige beløb på deres pensionsopsparing. I den forbindelse er det vigtigt at have styr på, hvem der arver pensionsopsparingen og at sikre sig, at pensionen går til de rette.
Tjek oplysningerne på dit pensionsselskabs hjemmeside

Ved ganske få klik på dit pensionsselskabs hjemmeside er det med brug af dit NemID muligt at sikre, at den rette arving står som såkaldt begunstiget. Det er derfor ganske let og hurtigt at sikre sig, at udbetalingen af din pension går til den eller de rette, hvis du dør.

Hvad sker der med min pension ved død?

Medmindre du bor i udlandet, når du dør, så får pensionsselskabet direkte besked om dit dødsfald fra CPR-registeret og sørger automatisk for, at udbetalingen sker til dine nærmeste pårørende eller den, som du har anført som begunstiget.

Pensionsselskabet skal altid gøre, hvad de kan, for at sikre, at pensionen havner der, hvor du har ønsket det.

Har du ikke indsat en begunstiget, bliver din pension automatisk udbetalt til dine nærmeste pårørende, der efter gældende ret er din ægtefælle eller for nyere ordninger, din samlever, hvis I har boet sammen i mindst 2 år, eller I har børn sammen. Efterlader du dig hverken ægtefælle eller samlever, så sker udbetalingen til dine livsarvinger (børn, børnebørn med videre). Efterlader du dig ingen livsarvinger, så sker udbetalingen til dine arvinger efter arveloven.

Hvad sker der med min pension ved skilsmisse?

Ved skilsmisse beholder hver ægtefælle sine egne rimelige pensioner. Hvis pensionen ikke er ”rimelig”, det vil sige, der er tale om ekstraopsparing, skal den indgå i deling af fællesboet. Det kan ofte være en vanskelig juridisk vurdering, hvornår en pension er rimelig eller ej, og om den skal indgå i fællesboet eller ej. Endvidere skal der foretages en vurdering af, om den dårligst stillede ægtefælle har krav på kompensation som følge af den store forskel i pensionsopsparingerne.

NJORDs familieretsadvokater har stor erfaring med pensioners behandling i forbindelse med skilsmisse, og det er vores oplevelse, at pensioner udgør en stor del af formuen i et ægteskab, men at mange ægtefæller aldrig har forholdt sig til pensionernes deling ved en eventuel skilsmisse.  

Er du blevet skilt eller har du ophævet et samlivsforhold bør pensionerne gennemgås. Står din tidligere samlever eller ægtefælle stadig som begunstiget uden, at det reelt er dit ønske, kan det give meget besvær for de efterladte.

Hvis en tidligere kæreste fortsat er registreret som arving, så skal dine efterladte kunne sandsynliggøre, at der er tale om en fejl. Og det er ikke altid muligt at sandsynliggøre.

Tag stilling til arv af din pension

Det er en god idé på forhånd at tage stilling til, hvordan I pensionsmæssigt ønsker at være stillet. Det kan man bestemme i en ægtepagt.

Kontakt NJORDs familieretsteam om pensioner

Har du brug for nærmere oplysninger om, hvordan du sikrer, at din pensionsopsparing går til de rette, er du velkommen til at kontakte en af vores specialiserede familie-og arveretsadvokater.

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie