Mange opsparer i løbet af deres liv et ganske betydeligt beløb på deres pensionsopsparing. Flere glemmer dog at tænke over, at pensionsbeløbet også skal fordeles i tilfælde af død. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvem der arver pensionsopsparingen, så det ikke fører til problemer og konflikter.
 

Her på siden kan du få svar på dine spørgsmål om pensionsopsparing i forbindelse med separation, skilsmisse og død. Fx hvem der arver din pensionsopsparing, og om den skal deles med ægtefællen ved bodeling.

 

PENSIONSOPSPARING OG TESTAMENTE

Dine pensioner og forsikringer udbetales ikke efter reglerne i arveloven eller efter testamente. Det er derfor vigtigt, at du beslutter dig for, hvem der skal modtage eventuelle udbetalinger fra din pensionsordning eller forsikringer ved din død.

Måske synes du, at det er ubehageligt at tænke på, hvad der skal ske med pensionsordningen, hvis du dør. Men det er vigtigt, at du gør det for at sikre både dig selv og dine nærmeste. Vi opfordrer derfor til, at du tager stilling til din pensionsopsparing nu for at sikre tryghed for dine efterladte.

Husk, at du ikke kan testamentere over din pensionsopsparing og eventuelle forsikringsudbetalinger. Du skal derimod direkte indsætte den person, du ønsker at begunstige, hos dit pensions- eller forsikringsselskab.

 

PENSIONSOPSPARING OG NÆRMESTE PÅRØRENDE

Hvis du ikke har angivet, hvem der skal være begunstiget i din pensionsopsparing ved din død, vil opsparingen gå til dine nærmeste pårørende. Det kan betyde, at pensionsopsparingen ikke går til den person, du ønsker. Hvem der betragtes som nærmeste pårørende, afhænger af, hvornår ordningen blev oprettet. Der er nemlig forskel på ordninger oprettet før og efter 1. januar 2008.

For pensionsordninger oprettet FØR 1. januar 2008 (gamle regler):

  • Ægtefælle eller registreret partner
  • Børn eller andre livsarvinger (børnebørn osv.)
  • Arvinger ifølge testamente
  • Arvinger ifølge arveloven.

For pensionsordninger oprettet EFTER 1. januar 2008 (nye regler):

  • Ægtefælle eller registreret partner
  • Samlever, hvis I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold i mindst to år op til dødsfaldet - eller hvis I venter, har eller har haft barn sammen.
  • Børn eller andre livsarvinger (børnebørn osv.)
  • Arvinger ifølge testamente
  • Arvinger ifølge arveloven.

 

TJEK OPLYSNINGERNE PÅ DIT PENSIONSSELSKABS HJEMMESIDE

Ved ganske få klik på dit pensionsselskabs hjemmeside kan du sikre, at den rette arving står som såkaldt begunstiget. Det er derfor ganske let og hurtigt at sørge for, at udbetalingen af din pension går til den eller de rette, hvis du dør.

 

HVAD SKER DER MED MIN PENSION VED DØD?

Medmindre du bor i udlandet, når du dør, så får pensionsselskabet direkte besked om dit dødsfald fra CPR-registeret. Pensionsselskabet sørger automatisk for, at udbetalingen sker til dine nærmeste pårørende eller den, som du har anført som begunstiget.

Pensionsselskabet skal altid gøre, hvad de kan, for at sikre, at pensionen havner der, hvor du har ønsket det.

KONTAKT NJORDS FAMILIERETSADVOKATER
Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

 

HVAD SKER DER MED MIN PENSION VED SEPARATION OG SKILSMISSE?

Under ægteskabet eller et registreret partnerskab opnår man automatisk delingsformue, også kendt som fælleseje. Delingsformue indebærer, at jeres fælles formue skal deles ligeligt, hvis I bliver skilt.

Normalt indgår din pension ikke i den fælles formue. Det betyder, at din pension ikke skal deles med din ægtefælle ved separation eller skilsmisse. Kun 'rimelige pensionsordninger' undtages fra bodelingen. En 'rimelig' pension svarer til, hvad andre med samme job og løn indbetaler. Arbejdsmarkedspensioner anses ofte for at være rimelige og undtages som hovedregel fra bodelingen.

Det kan være udfordrende at afgøre, hvornår en pension er rimelig, og om den skal indgå i fællesboet. Det skal også vurderes, om den mindst velstillede ægtefælle har krav på kompensation på grund af forskellen i pensionsopsparinger.

Hvis din tidligere samlever eller ægtefælle stadig står som begunstiget, uden at det er dit ønske, kan det skabe besvær for dine efterladte. Det er derfor vigtigt altid at kontrollere, hvem der er opført som begunstiget, især efter en skilsmisse. Hvis en tidligere partner stadig er registreret som arving, skal dine efterladte kunne dokumentere, at det er en fejl. Det kan dog være vanskeligt at bevise.

 

ÆGTEPAGT OG PENSION: HVAD SKAL DU VIDE?

For at opnå en alternativ fordeling af jeres pensionsordninger skal I oprette en ægtepagt. Denne mulighed er tilgængelig for rate- eller kapitalpensioner, men ikke for livrenter eller livsvarige pensioner.

En ægtepagt er jeres gensidige aftale om, hvordan jeres pensioner skal fordeles, og om der skal gælde særlige ejendomsbestemmelser for hele eller dele af jeres formuer. For at være gyldig skal ægtepagten tinglyses.

 

SKAB TRYGHED MED ÆGTEFÆLLEPENSION

Ved at oprette en ægtefællepension via din arbejdsmarkedspension eller individuelle pension kan du sikre din ægtefælle eller registrerede partner økonomisk støtte, hvis du skulle dø først.

Ægtefællepensionen fungerer som en forsikring, der udbetaler et beløb til forsørgelse af din ægtefælle eller partner ved din død. Det skaber tryghed for jer begge i tilfælde af uforudsete omstændigheder.

 

KONTAKT NJORDS FAMILIERETSADVOKATER OM PENSIONER

Hos NJORD Law Firm kan du få juridisk rådgivning fra vores advokater, der er specialiseret inden for familie- og arveret og skilsmisser. Har du brug for nærmere oplysninger om, hvordan du sikrer, at din pensionsopsparing går til de rette, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater.

Vi tilbyder også professionel assistance ved udarbejdelsen af ægtepagter, hvor I sammen kan fastlægge, om pensionsopsparinger skal holdes separate eller indgå i delingsformuen. På den måde bestemmer I selv, om de skal deles ved separation eller skilsmisse.

Derudover kan I få hjælp til udformning af testamenter, hvor I har mulighed for at bestemme fordelingen af jeres formue ved jeres død. Med vores ekspertise sikrer vi, at jeres ønsker og behov sikres bedst muligt.

Kontakt vores advokater i dag.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE