Skatteret er en af de mest komplicerede juridiske områder. Skattelovgivningen er et komplekst regelsæt og misforståelse af skattereglerne kan føre til bøder, straffesager og skattesmæk, som kan være hårdt for din privatøkonomi.
 

I NJORD Law Firm har vi et skatteretsteam bestående af nogle af Danmarks mest erfarne og bedste skatteadvokater. Vi kan hjælpe dig med rådgivning om ethvert spørgsmål til skat og hjælpe dig med at klage over skatteafgørelser eller føre retssager mod SKAT.

KONTAKT NJORDS SKATTEADVOKATER
E-mail: kab@njordlaw.com

HVAD KAN EN SKATTEADVOKAT HJÆLPE MIG MED?

En skatteadvokat hos NJORD kan hjælpe dig med næsten alle problemstillinger i forhold til din skattepligt og betaling af skat. Skatteadvokater behandler både svære og komplekse skattesager, men rådgiver også om almindelige problemstillinger vedrørende skat og optimering af den.

 

KLAGESAGER OG RETSSAGER MOD SKAT

Er du uenig i en afgørelse fra SKAT har du altid mulighed for at klage. Det gør du til Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten, som vil behandle din klage, og enten give dig medhold eller afvise din klage. Hvis du ikke får medhold i din klage, er det næste skridt at føre en retssag ved domstolene om Skattestyrelsens afgørelse.

Du kan klage eller føre retssager mod SKAT over fx:

 • Skattestyrelsens forhøjelse af din skattepligt
   
 • Din årsopgørelse
   
 • Din ejendomsvurdering
   
 • Skattestyrelsens sagsbehandling
   
 • Opskrivning af din skattepligt
   

Når du klager over en afgørelse fra SKAT, koster det et klagegebyr på 1.200,00 kr. (2024). Selvom der er omkostninger forbundet med klager og retssager har du mulighed for at få dækket 50-100 % af dine omkostninger ved omkostningsgodtgørelse. Hvis du vinder klagesagen eller retssagen, får du ofte dækket alle dine omkostninger ved omkostningsgodtgørelse. Når du klager vil du ofte få udsat betalingen af den omstridte skat.

Få en uforpligtende vurdering af din sag fra vores skatteadvokater, så du ved, om det kan betale sig at klage i din konkrete skattesag. Hvis du har en sag, kan vores advokater hjælpe dig med at formulere klagen korrekt og finde den nødvendige dokumentation.

Læs mere om klagesager og retssager mod SKAT her.
 

KONTAKT NJORDS SKATTEADVOKATER
E-mail: kab@njordlaw.com

I TVIVL OM HVAD DU SKAL INDBERETTE? – FÅ BINDENDE SVAR FRA SKAT

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal indberette til SKAT, hvilken dokumentation du skal gemme eller hvordan du indberetter en given skattepligtig indkomst, kan man anmode SKAT om at give bindende svar på spørgsmålet. Når du modtager bindende svar fra SKAT, kan du trygt handle ud fra svaret.

Skatteadvokaten vil i forbindelse med dit spørgsmål hjælpe dig med at:

·         Udarbejde en fyldestgørende beskrivelse af din situation overfor SKAT.

·         Formulere spørgsmålet fyldestgørende, så du trygt kan handle i overensstemmelse med svaret.

·         Fremsende anmodningen om bindende svar korrekt.

 

SKAT AF GAVER

I 2024 kan man give gaver skattefrit for 74.100,00 kr. Hvis man giver større gaver, skal man betale en gaveafgift til SKAT på 15 %. Gaveafgiften omfatter pengegaver såvel som fysiske genstande, gældseftergivelse, værdipapirer, gældsbreve med videre.

Hvis du vil give en større gave til en anden end din familie, så er det ofte en god idé at oprette et gavebrev, som dokumenterer overfor SKAT, at der er tale om en gave.

Det anbefales, at du får udarbejdet et gavebrev af en skatteadvokat, så du sikrer korrekt og gyldig dokumentation overfor SKAT.

KONTAKT NJORDS SKATTEADVOKATER
E-mail: kab@njordlaw.com

SKAT AF ARV

Boafgift - tidligere kendt som arveafgift, er en afgift, som boet skal betale til staten af arven. Afgiften varierer afhængigt af arvens størrelse og hvem modtageren er:

Ægtefæller og registrerede partnere: Boet behøver ikke at betale boafgift af arven til ægtefæller og registrerede partnere.

Nærmeste familie: Boet skal betale 15 % boafgift af den del af arven, der overstiger 333.100 kr. (2024), som den nærmeste familie arver.

Alle andre: Boet skal betale yderligere 25 % i boafgift af arven til alle andre. Den 15 %-afgift fratrækkes arvebeløbet, før de 25 % beregnes.

 

LAVERE STRAF VED SELVANMELDELSE

Selvanmeldelse til Skattestyrelsen betyder, at du frivilligt informerer om fejl eller mangler i dine skatteforhold. Det kan være fx manglende angivelse af indtægter eller fejl i momsopgørelser. Det er altid tilrådeligt at selv-anmelde, da det viser samarbejdsvilje og kan mindske straf.

Læs mere om selvanmeldelse til Skattemyndighederne her.

 

HVAD RÅDGIVER VORES SKATTEADVOKATER OM?

Vores advokater rådgiver om alle spørgsmål og problemstillinger indenfor skatteområdet, herunder:

 • Aktie og udbytteskat
   
 • Ejendomsskat
   
 • Skat af arv
   
 • Skat af gaver
   
 • Skattestyrelsens klagefrister
   
 • Klage over årsopgørelse
   
 • SKAT af bitcoin og anden kryptovaluta
   
 • Skatteregler for arbejde i udlandet
   
 • Skatteoptimering
   
 • Skattefradrag, rentefradrag og kørselsgodtgørelse
   
 • Frister for frivillig indberetning
   
 • Dokumentation af dine skatteforhold

 

HAR DU FÅET BREV FRA SKATTESTYRELSEN?

Når du modtager et brev fra Skattestyrelsen, er det vigtigt at være opmærksom på, at de oplysninger, du giver til dem, vil blive anvendt i en kontrolindsats. Derfor er det afgørende at tænke grundigt over, hvad der er sket, før du svarer Skattestyrelsen. Det kan også ske, at dine oplysningsskemaer (årsopgørelser) for tidligere år bliver frosset, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at lave en frivillig indberetning. Sørg derfor for at forstå konsekvenserne, før du tager handling.

Vores advokater kan assistere dig med at beskrive forholdet overfor Skattestyrelsen og finde den relevante og korrekte dokumentation.
 

KONTAKT NJORDS SKATTEADVOKATER
E-mail: kab@njordlaw.com

HVORFOR SKAL JEG VÆLGE EN SKATTEADVOKAT HOS NJORD?

Vores team bestående af erfarne skatteadvokater og specialister i førelse af klage- og retssager og rådgivning inden for skatte- og afgiftsområdet står klar til at hjælpe dig. Når du vælger os, kan du være sikker på at modtage højt specialiseret hjælp, der tager udgangspunkt i dine individuelle behov.

Hos os vil du altid vil være i tæt kontakt med den eller de advokater, der sidder med netop din sag. Vi har dig og din sag i fokus, og vi ser løsningen af din sag som et samarbejde mellem dig og os, hvor vi i fællesskab arbejder for at opnå det bedste resultat for dig. Vi er ved din side hele vejen til sagen er slut. Vores erfaring er, at et tæt samarbejde om sagen er den bedste metode og ofte fører til et resultat, der er bedre, end det skattemyndighederne lagde op til i første omgang.

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?