Nyhed

Hvem bør oprette en samejeoverenskomst?

NJORD Law Firm anbefaler, at ugifte, som køber en ejendom sammen, gør sig tanker om samejet, da der i lovgivningen ikke er regler, som regulerer, hvordan samejet opløses, hvis I går fra hinanden og ikke kan blive enige.

samejeoverenskomst

Når du står for at købe hus sammen med den, du skal dele resten af dit liv med, er det formentligt ikke hvilke problemer, der kan opstå ved opløsning af samejet, der fylder mest i dine tanker.

Skulle det komme dertil, at du vil flytte, den anden bliver boende, og du gerne vil sælge og have frigjort dine penge, så er der ikke så meget, du kan gøre, og uden en samejeoverenskomst kan det blive en langvarig og omkostningskrævende proces.

Du kan selvfølgelig prøve at sælge din ideelle halvpart, men der er måske ikke så mange, der ønsker at købe, når din tidligere samejer bor der. Det skulle da lige være din samlever, der i værste fald vil tilbyde dig én krone for din ideelle anpart.

Det kan derfor blive både dyrt og besværligt, hvis I ikke har taget jer tid til at overveje oprettelse af en samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst oprettes ikke, fordi I ikke stoler på hinanden, men fordi I gerne vil sikre jer begge bedst muligt.

Derfor bør I få lavet en samejeoverenskomst, der fortæller, hvorledes der skal forholdes, hvis I måtte komme dertil, at I ikke længere ønsker at bo sammen.

Som et minimum bør I overveje følgende:

  • Er der en af jer, der indskyder et større beløb mere ind end den anden, og skal der tages højde herfor ved et salg?
  • Hvordan fordeles de løbende udgifter ved boligen?
  • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale de løbende udgifter?
  • Hvem skal have boligen, hvis I ikke længere ønsker at bo sammen?
  • Hvordan skal et salg fra den ene til den anden ske?
  • Hvordan skal udgifterne fordeles, når boligen skal sælges?
  • Hvad gør I, hvis I ikke kan blive enige om salgsprisen?
  • Hvordan løser I det økonomiske mellemværende, når boligen er solgt med overskud eller underskud?

Har du spørgsmål til samejeoverenskomst, så kan du kontakte advokat Karen Marie Jespersen på e-mail kmj@njordlaw.com, eller du kan ringe til Njord på tlf. 33 12 45 22 og bede om at tale med Karen Marie Jespersen.