Hvis du er blevet opsagt, giver det ofte mening at drøfte opsigelsen med enten din fagforening eller en advokat, der kan rådgive dig om dine rettigheder og sikre, at de bliver overholdt.
 

Der er en række formelle krav i forbindelse med en opsigelse. Dette kan f.eks. handle om, at du skal have et korrekt opsigelsesvarsel, du kan have krav på en begrundelse, at modtage opsigelsen på skrift og eventuelt en anciennitetsgodtgørelse.

Generelt skal en opsigelse være rimeligt i begrundet i enten dine eller din arbejdsgivers forhold. Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om en saglig begrundelse. Er der ikke tale om en saglig begrundelse, kan du have krav på en godtgørelse fra virksomheden.

NJORD kan rådgive dig omkring opsigelsen, samt bistå dig i vurderingen af, om opsigelsen er saglig. Hvis du ønsker det, kan vi ligeledes rejse krav om godtgørelse mod din tidligere arbejdsgiver, samt forfølge et sådant krav retsligt.