Næsten alle lønmodtagere har ret til en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med arbejdsgiverens oplysningspligt i ansættelsesbevisloven. Din ansættelseskontrakt fungerer typisk som dit ansættelsesbevis og skal indeholde vigtige oplysninger og vilkår for din ansættelse.

Vidste du, at hvis du ikke modtager en ansættelseskontrakt eller hvis den indeholder fejlagtige oplysninger, kan du have ret til en økonomisk godtgørelse fra din arbejdsgiver? Det er vigtigt at kende sine rettigheder i forhold ansættelseskontrakten og de minimumskrav, der gælder for bevisets indhold. Du kan finde alle svarene og lære mere om ansættelsesbeviser- og kontrakter på denne side.

KONTAKT NJORDS ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRETSADVOKATER
E-mail: ll@njordlaw.com

HVAD ER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT OG ET ANSÆTTELSESBEVIS?

En ansættelseskontrakt er den aftale, en lønmodtager indgår med deres arbejdsgiver om ansættelse. Ansættelsesbeviset er medarbejderens ret til at få skriftlige oplysninger og vilkår om deres arbejdsforhold. Ansættelsen er gyldig, når der er indgået en aftale med arbejdsgiveren, uanset om der er en formel kontrakt eller et ansættelsesbevis, eller om aftalen er mundtlig. Typisk indeholder ansættelseskontrakten alle detaljerne omkring pligter og vilkår for ansættelsen og fungerer derfor ofte som ansættelsesbeviset for medarbejderen.

 

HAR DU SOM ANSAT KRAV PÅ ET ANSÆTTELSESBEVIS?

Hvis du er lønmodtager, har du efter ansættelsesbevisloven krav på et skriftligt eller elektronisk ansættelsesbevis hvis:

 1. Ansættelsens varighed er mere end en måned og,
   
 2. Den aftalte eller den faktiske arbejdstid er mere end 3 timer om ugen og,
   
 3. Du ikke er søfarende.
   

De fleste ansatte opfylder dette i ansættelsesforholdet og har derfor krav på et ansættelsesbevis.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at have krav på et ansættelsesbevis, når du starter på arbejde, kan forholdene ændre sig, så du pludselig har krav på at modtage ansættelsesbeviset.

Selvom man som ansat ikke opfylder betingelserne for at have krav på et ansættelsesbevis er det altid en god idet at spørge om et, så alle ansættelsens vilkår er afklaret skriftligt.
 

HVAD ER ET GYLDIGT ANSÆTTELSESBEVIS

Arbejdsgiveren skal sikre, at ansættelsesbeviset eller kontrakten indeholder alle væsentlige vilkår for ansættelsen, inklusive dem, som medarbejderen ikke må være i tvivl om. Dokumentet skal også opfylde de minimumskrav, der gælder for et gyldigt ansættelsesbevis.

 

MINIMUMSKRAV TIL ANSÆTTELSESBEVISET

Når du bliver ansat, har din arbejdsgiver en pligt til at give dig oplysninger om dine vilkår. Her er hvad du har ret til at få at vide:

Efter 1 uges arbejde skal du have et ansættelsesbevis, der inkluderer:

 1. Kontaktoplysninger: Fulde navn og adresse for både dig og din arbejdsgiver.
   
 2. Arbejdssted: Hvor du skal arbejde, eller hvis du kan vælge, hvor du vil arbejde.
   
 3. Startdato: Hvornår din ansættelse startede.
   
 4. Varighed: Hvor længe din ansættelse forventes at vare, medmindre det er permanent.
   
 5. Prøvetid: Hvis der er en prøvetid, hvor lang den er og dens vilkår (må ikke være over 6 måneder).
   
 6. Løn: Hvad din løn er, herunder tillæg, pension, kost og logi, som ikke indgår i grundlønnen.
   
 7. Lønudbetaling: Hvornår og hvor du får udbetalt din løn.
   
 8. Arbejdstid: daglig/ugentlig arbejdstid, betaling for overarbejde og muligheder for vagtændringer.
   
 9. Uforudsigelighed: Hvis arbejdet er uforudsigeligt, og eventuelle regler for varsling af arbejde.
   

Efter 1 måneds arbejde skal du have yderligere oplysninger, herunder:

 1. Vikaransættelse: Brugervirksomheders identitet hvis du er vikaransat.
   
 2. Fravær: Hvor længe du kan være fraværende med løn.
   
 3. Opsigelse: Hvordan opsigelsesvarsler fungerer for både dig og din arbejdsgiver.
   
 4. Uddannelse: Hvis der tilbydes uddannelse på jobbet.
   
 5. Overenskomster: Kollektive overenskomster eller aftaler og, hvem der er parter i dem.
   
 6. Arbejdssikring: Om der er socialsikringsinstitutioner involveret i dit ansættelsesforhold.
   

KONTAKT NJORDS ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRETSADVOKATER
E-mail: ll@njordlaw.com

DU KAN HAVE KRAV PÅ GODTGØRELSE FOR MANGLENDE ANSÆTTELSESBEVIS

Hvis du ikke har modtaget et skriftligt eller elektronisk ansættelsesbevis senest syv dage efter din ansættelse, har du ret til en godtgørelse fra din arbejdsgiver. Denne godtgørelse ligger typisk mellem 1.000 kr. og 5.000 kr.

Desuden har du også krav på en godtgørelse, hvis ansættelsesbeviset:

 • Ikke indeholder de lovpligtige oplysninger.
   
 • Indeholder ukorrekte eller urigtige oplysninger.
   
 • Indeholder oplysninger som ikke stemmer overens med det faktiske ansættelsesforhold.
   

Størrelsen på godtgørelsen for manglende, urigtigt eller mangelfuldt ansættelsesbevis kan variere og afhænger af omstændighederne og sagens alvor.

 

ANSÆTTELSESFORHOLD KAN EKSISTERER SELVOM DU IKKE HAR FÅET ET ANSÆTTELSESBEVIS

Arbejdsgivere og ansatte har stor fleksibilitet til at indgå aftaler om ansættelsesforhold. Når parterne er enige, træder ansættelsesforholdet i kraft, og det er gyldigt, selvom aftalen er mundtlig. Selv uden en skriftlig kontrakt eller ansættelsesbevis er arbejdsforholdet stadig gældende.

Når ansættelsesforholdet er aftalt, har du som lønmodtager krav på løn, og din arbejdsgiver kan kræve at du faktisk arbejder.

 

VI GENNEMGÅR DIN ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR DIG

Er du sikker på, at du har alle nødvendige oplysninger, før du starter i din nye stilling? Arbejdsgiveren har visse forpligtelser med hensyn til at informere dig om dine rettigheder og ansættelsesvilkår. Derfor er det vigtigt at sikre, at du har alle de oplysninger, du har krav på, og forstår indholdet af din ansættelseskontrakt, inden du underskriver den.

Vores team indenfor ansættelsesret tilbyder at gennemgå din ansættelseskontrakt, og giver dig rådgivning om dine ansættelsesvilkår. Dette kan omfatte forståelse af ansættelsesklausuler, din bonus- eller aktieoptionsordning samt løn under barsel eller sygdom. Få professionel hjælp for at sikre dine rettigheder i ansættelsen.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?