Malene Schlage Schultz Pedersen beskæftiger sig primært inden for privatretten, herunder familie- og arveret, samt strafferet. Hun er dedikeret til at hjælpe sine klienter igennem følsomme juridiske anliggender som skilsmisse, dødsbobehandling, ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmager. Malene er kendt for sin empatiske tilgang, grundige rådgivning og evne til at sikre retfærdige løsninger. Hendes målsætninger er, at sikre klienternes velbefindende og beskytte deres rettigheder, samtidig med at hun bestræber sig på at gøre den juridiske proces så let forståelig som muligt.

Malene er desuden bestyrelsesmedlem i Aarhus Retshjælp, som er en selvejende institution under staten der bistår med juridisk rådgivning, hvor hun blandt andet har udarbejdet forretningsorden, bevillingsansøgning, årsberetning og høringssvar.

 

MEDLEMSKABER

  • Medlem af Yngre netværk for familie- og arveretsadvokater og fuldmægtige.

 

SPROG

Dansk og engelsk.

Has partner title
Off