Nyhed

Bedrageri med dagpenge og efterløn

NJORD har udover almindelige straffesager også ført mange sager om økonomisk kriminalitet, herunder især sager om bedrageri overfor A-kasser i relation til dagpenge og efterløn.

Bedrageri med dagpenge og efterløn

Det sker ofte, at A-kasserne melder deres medlemmer til politiet med påstand om uberettiget modtagelse af dagpenge og eller efterløn. Sagerne opstår ofte som følge af medlemmernes enten beviste valg om at snyde i dagpenge og eller ved medlemmernes fejlagtige afkrydsning i skemaerne om udbetaling af dagpenge eller efterløn.

A-kasserne er forpligtet til at melde sagerne til politiet i det omfang, at det udbetalte beløb overstiger en vis størrelse. Man kan derfor være sikker på, at har A – Kassen advaret herom, så vil den også i forbindelse med sagens afslutning, blive meldt til politiet.   

Bedrageri med dagpenge og eller efterløn er selvsagt ulovligt og ofte forbundet med strenge straffe. Det gælder som udgangspunkt også i sager, hvor afkrydsning i skemaerne enten er sket som en fejl eller ved en misforståelse af reglerne. Det er derfor vigtig, at i sager hvor A-kassen advarer om, at man overvejer at melde sagen til politiet, allerede på det tidspunkt kontakter en forsvarsadvokat med det samme, således at det forudgående arbejde kan planlægges og tilrettelægges bedst muligt, både for dig og den forsvarsadvokat som skal hjælpe dig.

Din forsvarsadvokat i NJORD, har udover den strafferetlige ekspertise også specialistviden om netop systemet bag udbetaling af dagpenge og efterløn, hvorfor du er sikret en ekspertise i alle sagens aspekter.