Nyhed

Hvilken fuldmagt er den bedste? Fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt?

NJORDs familieretsteam, der er eksperter i oprettelse af fremtidsfuldmagter forklarer, at kontorets kunder har taget godt imod den nye lov om fremtidsfuldmagter. Selv om der fortsat er mange, der endnu ikke kender til loven og dens muligheder, så oplever familieretsteamet en stor efterspørgsel på rådgivning om fremtidsfuldmagter.

Hvad er forskellen på de 2 fuldmagtstyper?

En fremtidsfuldmagt oprettes i 2 trin. Først skal indholdet lægges ind i tinglysningssystemet, underskrives digitalt med nemID og efterfølgende vedstås for en notar. Når fuldmagten er oprettet, kan den ikke bruges endnu. Familieretshuset skal anmodes om at sætte fuldmagten i kraft, når lovens betingelser er opfyldt.

Det, som bekymrer kontorets kunder, er Familieretshusets sagsbehandlingstid inden en fremtidsfuldmagt bliver sat i kraft. Kunderne vil ikke vente på Familieretshuset, fordi der er brug for fuldmagten med det samme. Det kan få nogle til at vælge en generalfuldmagt eller en vedvarende fuldmagt.

Der kan være mange udfordringer med en generalfuldmagt. Gennem årene har der været problemer med at få generalfuldmagten anerkendt i f.eks. nogle pengeinstitutter. Der er også usikkerhed omkring, hvorvidt den anerkendes for så vidt angår de personlige forhold. For en fremtidsfuldmagt er der ingen usikkerhed. Det betyder, at mange familieretsadvokater frygter, at flere i fremtiden ikke vil anerkende en generalfuldmagt, nu hvor der er trådt en lov i kraft om fremtidsfuldmagter.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt påser notaren, at opretteren er habil. Det er en sikkerhed, som ikke er tilstede ved en generalfuldmagt. Der er en indbygget potentiel risiko ved en generalfuldmagt, da fuldmægtigen jo kan anvende fuldmagten med det samme, når den er udleveret. Der er altså en risiko for misbrug på et tidspunkt, hvor opretteren er ved sine fulde fem. Derfor er mange betænkelig ved at oprette en generalfuldmagt.

Kunne en løsning være at kombinere de to fuldmagter?

Overvejelserne går på, om det gyldigt i fremtidsfuldmagten kan bestemmes, at fremtidsfuldmagter skal træde i kraft som en generalfuldmagt/vedvarende fuldmagt under nogle kriterier, f.eks. hvis fremtidsfuldmagter er begæret sat i kraft, og indtil Familieretshuset har igangsat fremtidsfuldmagter. Kombi-fuldmagten drøftes mellem mange eksperter, men muligheden er ikke nævnt hverken i loven eller bemærkningerne hertil.

Vil du vide mere?
Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?