Nyhed

Stor efterspørgsel på fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2019 har fremtidsfuldmagterne fødselsdag. Den dag er det nemlig 2 år siden, at det ved lov blev muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, og den mulighed er der mange, der har benyttet sig af siden.

kontakt

NJORDs familieretsafdeling oplever en stor efterspørgsel på fremtidsfuldmagterne, og interessen er kun stigende. ”Vi oplever, at flere og flere ønsker at tage stilling til, hvad der skal ske, hvis de en dag ikke længere er i stand til at tage vare på deres egne personlige og økonomiske forhold”, fortæller familieretsadvokat Marie Rud Hansen.

Hvis du en dag bliver ude af stand til at tage vare på dig selv, fx fordi du bliver ramt af demens, får en hjerneblødning eller kommer ud for en ulykke, er det en fordel at have en fremtidsfuldmagt. I fremtidsfuldmagten kan du på forhånd bestemme, hvem der i så fald skal kunne træffe beslutninger for dig, og ikke mindst hvilke beslutninger, de skal kunne træffe.

Netop det, at du selv kan bestemme, hvad din fremtidsfuldmægtig kan og ikke kan, er en stor fordel ved at oprette en fremtidsfuldmagt. Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, er alternativet nemlig et offentligt værgemål, hvor det er myndighederne, der bestemmer, hvem der skal være din værge, og hvor det er fastsat i loven, hvad værgen kan og ikke kan.

”Det er aldrig for tidligt at få lavet en fremtidsfuldmagt, og det er vores klare anbefaling, at alle opretter en fremtidsfuldmagt. Tænk på det som en slags forsikring – du håber ikke, du får brug for den, men hvis uheldet er ude, er den rigtig god at have” siger familieretsadvokat Karen Marie Jespersen.

Oprettelse af fremtidsfuldmagter ved NJORD

En fremtidsfuldmagt er et vigtigt juridisk dokument, hvor du giver tilladelse til, at et eller flere andre mennesker kan træffe beslutninger på dine vegne om dine forhold. En så vidtgående beslutning kræver naturligvis omhyggelige overvejelser og konkret stillingtagen. Vores fremtidsfuldmagter er derfor ikke standardiserede, men oprettes efter en gennemgang med dig af dine konkrete ønsker til din fremtidsfuldmagt, enten telefonisk eller ved et møde på vores kontor.

Vil du vide mere?
Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?