Nis Peter Dall beskæftiger sig primært med persondataret, IT-ret og internetret og er certificeret IT-advokat.

Inden for persondataretten har Nis Peter Dall omfattende erfaring med såvel nationale som internationale databehandlingsforhold, herunder vedrørende compliance, databehandleraftaler, overførsler og sikkerhedsforhold inden for den private og den offentlige sektor, ligesom Nis Peter Dall har beskæftiget sig med sundhedsdataret.

Nis Peter Dall er særligt erfaren inden for IT-relaterede aftaler, herunder vedrørende anskaffelser, licensaftaler, udviklingsaftaler, drifts- og vedligeholdelsesaftaler og cloud computing.

Herudover rådgiver Nis Peter Dall vedrørende e-handel, markedsføringsret og immaterielle rettigheder, særligt inden for det digitale område, f.eks. databaserettigheder og øvrige forhold med relation til internettet.

Nis Peter Dall holder ofte foredrag i forbindelse med kurser og konferencer vedrørende persondataret, IT-ret og internetret.

Medlemskaber
  • Medlem af Danske IT-Advokater
  • Medlem af Dansk Forening For Persondataret
  • Medlem af Rådet for it-sikkerhed
  • Medlem af IAPP
Publikationer
  • Medforfatter til bogen Persondataforordningen – en håndbog for praktikere, Ex Tuto
  • Medforfatter til bogen Nethandel B2B/B2C, Erhvervsbladets bøger
  • Medforfatter til Chambers Cybersecurity 2022 Global Practice Guide
Sprog

Dansk, engelsk, svensk, norsk og tysk.

Øvrige informationer

Nis Peter Dall holder ofte foredrag i forbindelse med kurser og konferencer vedrørende persondataret, IT-ret og internetret.

Hvad kan vi gøre for dig?
Has partner title
On