Til en sund likviditet hører effektiv debitorstyring og inddrivelse. 

Det er vigtigt at tilrettelægge enhver inddrivelse effektivt, og at udestående krav forfølges bedst og hurtigst muligt. 

Hos NJORD tilbyder vi specialiseret rådgivning om debitorstyring og inddrivelse af alle typer krav. 

Vi har mange års specialisterfaring med alle former for inkasso. Vi rådgiver løbende kreditorer om den praktiske håndtering af inddrivelsen – herunder bl.a.:

  • Huslejeinkasso
  • Bankinkasso
  • Realkreditinkasso
  • Ejendomsskatterestancer  
  • Inddrivelse af fakturakrav og
  • Krav i henhold til leasingaftaler

Vores kunder omfatter blandt andet pengeinstitutter, leasingselskaber, kommuner, erhvervsdrivende virksomheder, almene og private boligselskaber samt private udlejere. 

Vi tilbyder rådgivning om og praktisk inddrivelse i det meste af verden, men vores primære områder er ud over Danmark de nordiske lande og Baltikum, hvor vi har egne kontorer.

Alle vores kunder får én fast kontaktperson som behandler sagen fra start til slut. Vi tager sagen under behandling indenfor 24 timer, men andre tidsfrister kan aftales og fastlægges. 

Vi er RKI-autoriseret og tilbyder som supplement også overvågning og opfølgning af krav med fundamenter. 

Skal vi løse dit problem?