Ønsker man som privatperson eller virksomhed at sikre en formue og afkastet heraf til bestemte formål, kan det være hensigtsmæssigt at placere formuen i en fond. Ønsker man, at de til enhver tid værende interessenter eller medlemmer skal kunne disponere over en formueværdi eller nogle rettigheder, kan dette bedst gøres gennem en foreningsretlig struktur.

Vi assisterer erhvervsdrivende fonde, foreninger, selskaber og velgørende og non-profit-virksomheder med forretningsudvikling, herunder rådgivning om løbende problematikker i virksomhedens drift i forhold til erhvervs- og skatteretlige forhold.

Når man opretter en fond, er det vigtigt, at man gør sig overvejelser om formål, ledelse m.m., da det er stifterens vilje, der skal respekteres. I modsætning til foreninger findes der i fonde ikke nogen generalforsamling, som senere kan vedtage ændringer i forhold til stifterens vilje.

Vi rådgiver om:

  • Etablering, fusion og spaltning af fonde eller foreninger
  • Virksomhedsstruktur- og udvikling
  • Offentlige indsamlingsregler
  • Beskatning og skattefritagelse for velgørende organisationer
  • Rammerne for kapitalanbringelse og uddelingspolitik
  • Sameje- og ejeraftaler
  • Forholdet til stiftere og gavegivere
  • Vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner
  • CSR
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?