Digitalisering, IT og cybersikkerhed får større og større betydning for danske virksomheder, da det er helt centralt for virksomhedernes udvikling og drift. Det er nødvendigt hele tiden at forny sig og tilpasse sig sine kunders behov og krav og imødegå samt håndtere den stigende sikkerhedstrussel fra kriminelle aktører. Dette indebærer bl.a. behov for at indgå aftaler med leverandører og samarbejdspartnere om rådgivning samt levering af og/eller samarbejde om digitale ydelser. Et område, hvor juridisk rådgivning især forudsætter indgående kendskab til branchenormer og kutymer.

hvad kan en it-advokat hjælpe mig med?

Hvordan kan du optimere en juridisk retsstilling? Hvis du har erfaring med komplekse digitaliserings- og IT-projekter, ved du noget om alle de forskellige forhold, som kan resultere i, at projektet overskrider budgettet eller bliver forsinket. Du ved derfor også godt, hvordan du kan optimere den juridiske retsstilling og i videst muligt omfang undgå budgetoverskridelse og forsinkelse.

NJORDs certificerede IT-advokater har denne erfaring, som vi kan bidrage med både i forbindelse med indgåelse af digitaliserings- og IT-kontrakter herunder ved offentligt eller privat udbud.

Kan du løse en digitaliserings- eller IT-konflikt, så alle parter er tilfredse?

Det er ikke altid, du kan løse en konflikt, så alle parter er tilfredse, men hvis du har et indgående branchekendskab og omfattende erfaring med konflikthåndtering, herunder forhandling og konfliktmægling, så har du forøget dine chancer for at opnå et for parterne tilfredsstillende resultat.

Hos NJORD har vi certificerede IT-advokater, som også er certificeret som juridiske eksperter i IT-tvister samt uddannet IT-/IP-mediatorer og derfor har specialekompetencer for at kunne være en væsentlig medvirkende årsag til at løse en konflikt.

Hvad kan Njord tilbyde?

NJORDs certificerede IT-advokater kan hjælpe dig, så du begrænser din risiko for fejlslagne IT-projekter, herunder i forhold til ERP- og andre centrale systemimplementeringer samt anskaffelser. Hvis det alligevel går galt, kan vi bistå med at opnå en så tilfredsstillende løsning som muligt.

Vi assisterer i alle digitaliserings- og IT-mæssige forhold og kan optimere dit kontraktmæssige udbytte, herunder i forhold til:

  • Indgåelse og forhandling af komplekse IT-kontrakter
  • Håndtering af outsourcing af IT-drift og andre forretningskritiske processer
  • Cloud computing
  • System- og webudvikling
  • Softwarelicenser
  • Vedligeholdelse og support
  • Distribution af software og hardware

Derudover rådgiver vi klienter inden for alle aspekter af nationale, europæiske og internationale spørgsmål vedrørende databeskyttelse både med hensyn til ikke-følsomme personoplysninger og den særlige beskyttelse knyttet til følsomme personoplysninger.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed inden for digitalisering, IT og cybersikkerhed.

Det siger andre om os

“NJORD Law Firm’s practice assists clients with contracts, outsourcings and licensing issues. Notable names from the team include partner Lars Lokdam, who is an expert in transactional work; and partner Thomas Ryhl, who focuses on regulatory issues."

Legal 500, 2019, Telecoms
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?