NJORD er et advokatfirma med speciale i retssager. Vi har erfaring med retssager inden for alle jurisdiktioner, og fører nogle af de største retssager i dansk historie. 


Vi rådgiver offentlige instanser og private institutioner samt foreninger og virksomheder inden for alle juridiske områder, og vi repræsenterer klienter - private virksomheder såvel som offentlige organer - for alle danske administrative klagenævn samt for de danske og europæiske domstole.

 

Med viden følger ansvar. Det er vores opgave som advokatfirma at sikre vores klienters retfærdighed og sørge for, at de får den hjælp, de har brug for.


HVILKE SAGER FØRER VI?

Når du henvender dig til os, er det første vi gør at give dig en oprigtig vurdering af din sag, så du ved, om det kan betale sig at opstarte et sagsforløb. Dernæst sammensætter vi et specialiseret team, der bedst løser dit konkrete problem. Vores størrelse gør, at vi er eksperter inden for en lang række af områder, hvilket giver os mulighed for at arbejde på tværs og trække på vores kompetencer, hvad enten det er generelt inden for procesførelse, kontrakt- og aftaleret eller vores specialer, såsom: 

•    Entrepriseret
•    EU- og konkurrenceret
•    Børsret
•    Immaterialret
•    Konkurrenceret
•    Skatteret
•    Sø- og transportret
•    IT og Telecom
•    Franchising og distribution


RETSSAGER PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

For globale klienter fungerer vi som en indgangsport til hele den nordiske og baltiske region. Fra vores seks kontorer i København, Silkeborg, Aarhus, Riga, Tallinn og Vilnius samarbejder vi om at tilbyde både nationale og internationale klienter rådgivning skåret ind til benet og leveret som effektive løsninger. 

I alt er vi 250 medarbejdere, som tænker, taler og samarbejder på mere end 25 sprog, og som rådgiver inden for mere end 30 forretningsområder. Dette gør os til det mest specialiserede internationale advokatkontor i Danmark. 

 

Uanset om din sag skal føres i byretten, ved Højesteret eller tages helt til EU-Domstolen, er vi med dig  –  hele vejen.


VÆLG NJORD, HVIS DET ER VIGTIGT FOR DIG…

  • at få den mest specialiserede rådgivning 
  • at din advokat har solid erfaring med at føre retssager
  • at du får en oprigtig, ærlig vurdering af din sag 
  • at der hele vejen igennem er gennemsigtighed om økonomi og forløb 
  • at du har en tæt kontakt med din advokat, hvor strategi drøftes i fællesskab
  • at din advokat er vedholden og dedikeret, så du er garanteret, at alle fakta og argumenter er endevendt

 

RATINGS

Broad department which handles insurance, maritime, media and administrative law issues as well as contentious matters in the food, pharmaceutical and shipping industries. Boasts an impressive roster of clients including multinational corporations.

– Chambers and Partners, 2019


MED FRA START TIL SLUT

Vi involveres helst tidligt i en sags forhandlingsforløb, men kan når som helst blive koblet på en sag i en proces. Vi yder altid rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige konfliktløsningsmodeller – både i danske og internationale aftaler. 

Vi opstiller scenarier ved brug af de forskellige former for processtrategi og konfliktløsning og kan derfor give en tilpasset, kvalificeret rådgivning. Dermed sikrer vi, at vores klienter får de bedste muligheder for at finde den rette løsning.

Kontakt vores advokater direkte eller brug kontaktformularen – så sørger vi for, at en af vores eksperter ser på din problemstilling. 

 

SPØRGSMÅL OG SVAR

De økonomiske omkostninger i en erhvervsmæssig tvist kan variere meget alt efter, hvilken form der anvendes til at løse en given tvist med. Samtidig kan der også være mange menneskelige omkostninger ved at skulle føre en retssag, hvorfor vi altid forsøger at finde andre løsninger end at gå i retten. 

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, så vi sammen kan tage en snak om din sag. 

Retssager inden for erhvervslivet er ofte meget ressourcekrævende og kan skabe samarbejdsvanskeligheder. Det kan gøre, at fokus bliver flyttet fra det virksomheden, organisationen eller myndigheden ønsker at realisere, fordi der skal bruges en masse ressourcer på retssagen. Tvister i erhvervslivet ønskes altid løst hurtigst muligt, så energien kan bruges på kerneydelse, udvikling og drift af jeres forretning eller forvaltning. 

NJORD har stor erfaring med at løse både store og små tvister i erhvervslivet. Vi arbejder altid hårdt på at få afsluttet tvisten hurtigt, men samtidig er vores fokus, at komme ud med det bedste resultat.

Ja, i mange tilfælde kan en konflikt løses ved hjælp af mediation, som indebærer, at de uenige parter taler eller forhandler sig til rette. Det er derfor en god idé først at søge en forhandlet forligsløsning med hjælp fra en mediator, som har gennemgået en særlig uddannelse i forligsmægling. I NJORD har vi dygtige/professionelle mediatorer, som kan hjælpe dig med at finde et forlig med din modpart.

Læs mere om mediation her

Hvis en sag skal afgøres ved voldgift, skal det aftales mellem sagens parter. Parterne skal altså være enige om, at en tvist skal løses ved voldgift. Ofte er sådan en aftale allerede indgået, før en given tvist opstår.

Det er parterne selv, som vælger én eller flere upartiske og uafhængige voldgiftsdommere. Det betyder, at parterne kan vælge voldgiftsdommere med en specialiseret teknisk eller juridisk viden, som er relevant for deres sag.

Der er både fordele og ulemper ved at vælge jeres sag behandlet ved voldgift frem for ved almindelig domstolsbehandling. 

Fordelene ved at vælge voldgift er:

-    at en voldgiftssag ikke er offentlig. Det betyder, at parterne kan holde en eventuel tvist ude af offentlighedens søgelys. 
-    at sagsbehandlingstiden som udgangspunkt er kortere end ved de almindelige domstole. 
-    at en voldgiftsafgørelse ikke kan ankes, hvilket også betyder en mindre sagsbehandlingstid. Det kan dog aftales mellem parterne, at en voldgiftsafgørelse skal kunne ankes til domstolene.
-    at voldgiftsretterne giver mulighed for, at parternes sagsbehandling kan tilpasses den givne problemstilling.
-    at en voldgiftssag i nogle tilfælde kan være billigere end en almindelig retssag.

Ulemperne ved at vælge voldgift er: 

-    at voldgiftsafgørelsen ikke kan ankes til domstolen.
-    at retssikkerheden bliver svækket, fordi voldgiftsbehandlingen ikke indebærer, at parterne selv er med til at bestemme de processuelle regler, som sagen skal afgøres efter.
-    at voldgiftsretterne kan vælge at offentliggøre nogle kendelser for at danne præjudikat med deres kendelser. Dette kan fx være tilfældet ved Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende, gratis vurdering af din sag.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?