Hos NJORD har vi mange års erfaring med retssager inden for alle jurisdiktioner, og vi fører nogle af de største retssager i dansk historie. Som klient hos os er sikret du et transparent og professionelt sagsforløb, og vi arbejder altid hårdt for at opnå det bedste resultat for dig og din virksomhed. 


HVILKE SAGER FØRER VI?

Vi rådgiver virksomheder, private institutioner, offentlige instanser og foreninger inden for alle erhvervsjuridiske områder. Og vi repræsenterer dem som klienter ved alle danske administrative klagenævn samt for de danske og europæiske domstole.

Vi arbejder specialiseret og har dyb ekspertise inden for vores juridiske specialer. Det giver os mulighed for at arbejde på tværs, føre retssager og tilbyde kvalificeret rådgivning og hjælp til langt de fleste juridiske problemstillinger, som virksomheder står overfor. Hvad enten det er generelt inden for procesførelse, kontrakt- og aftaleret eller vores specialer såsom

•    Ansættelses- og arbejdsret
•    Børsret 
•    Entrepriseret
•    EU- og konkurrenceret
•    Franchising og distribution
•    Immaterialret
•    IT og Telecom
•    Skatteret
•    Sø- og transportret

 

Uanset om din sag skal føres i byretten, ved Højesteret eller tages helt til EU-Domstolen, er vi med dig  –  hele vejen.

HVad er første skridt?

Når du henvender dig til os, er det første vi gør at give dig en oprigtig vurdering af din sag, så du kan du afgøre, om det giver mening for dig at indlede et forløb. At få en sag for retten er noget, mange helst vil undgå, fordi det kan koste både tid, ressourcer og personligt overskud. Derfor forsøger vi altid at finde andre løsninger end at gå i retten. Dog kan en retssag i nogle tilfælde være den rigtige beslutning, og her tager vi gerne ansvaret for at føre din retssag.

Vi involveres helst tidligt i en sags forhandlingsforløb, men kan når som helst blive koblet på en retssag i en proces. Her sammensætter vi det team, som vi vurderer er bedst til at løse dit problem og skabe de bedste resultater for dig. Vi yder altid rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige konfliktløsningsmodeller – både i danske og internationale aftaler. Og vi sørger for, at du har tæt kontakt til din advokat, der drøfter strategi og næste skridt i fællesskab med dig.


hvad koster en retssag? 

Der er stor variation i de økonomiske omkostninger i en erhvervsmæssig tvist, og det kommer til enhver tid an på den konkrete retssag. Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde med en af vores advokater, der er specialiseret inden for sagens område. På mødet taler vi om din sag og giver dig et overblik over, hvilket forløb, udgifter og tidsperspektiv du kan forvente.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, så vi sammen kan tage en snak om din sag.

 

Hvor lang tid tager en retssag?

En retssag inden for erhvervslivet er ofte meget ressourcekrævende og kan tage lang tid. Vi arbejder altid effektivt med blik for at få afsluttet tvisten, så du kan bruge energien på udvikling og drift af forretningen. Men samtidig er vores fokus at komme ud med det bedste resultat for dig og din virksomhed, og det er derfor også vigtigt for os at gå grundigt og ambitiøst til værks.

Ønsker du en uforpligtende vurdering af din sag, er du velkommen til at kontakte os.

 

Mediation – alternativ til en retssag

I mange tilfælde kan en konflikt løses ved hjælp af mediation. Mediation er professionel og dialogbaseret hjælp, der indebærer, at de uenige parter taler eller forhandler sig til rette. I NJORD har vi dygtige og professionelle mediatorer, som kan hjælpe dig med at finde et forlig med din modpart. Det er typisk et hurtigt, effektivt og billigt alternativ til en langtrukken retssag.

Læs mere om mediation

 

Løs konflikten ved voldgift

Voldgift er et andet alternativ til en retssag, men med samme formål – at løse en tvist. Her vælger parterne selv én eller flere upartiske og uafhængige voldgiftsdommere. Parterne kan vælge voldgiftsdommere med en specialiseret teknisk eller juridisk viden, som er relevant for deres sag.

Læs mere om fordele og ulemper ved at vælge voldgift her.

RATINGS

Broad department which handles insurance, maritime, media and administrative law issues as well as contentious matters in the food, pharmaceutical and shipping industries. Boasts an impressive roster of clients including multinational corporations.

– Chambers and Partners, 2019
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?