For udlejere handler erhvervslejeret om at få et højt afkast på en investering. For lejere handler det om at sikre ens hjem eller forretningsadresse på de bedst mulige vilkår. Mellem disse interesser opstår der ofte konflikter. Professionel juridisk rådgivning kan hjælpe både lejer og udlejer med at håndtere udfordringerne.
Hvad er forskellen på boliglejeret og erhvervslejeret?

Lejeretten er kompleks, og der er mange faldgruber i forbindelse med indgåelsen af en lejekontrakt. Boliglejeretten beskytter særligt lejer og kan i reglen ikke fraviges ved individuelle aftaler mellem lejer og udlejer. Dette gælder også den almene boliglovgivning, der regulerer forholdet mellem lejere og almene boligforeninger. Erhvervslejeretten giver større aftalefrihed mellem parterne.

Aftalefriheden bevirker, at erhvervslejekontrakter ofte er udarbejdet meget forskelligt. En standardkontrakt eller en blanket er i reglen ikke nok. Fælles for boliglejeretten og erhvervslejeretten er dog, at udlejer har begrænsede muligheder for opsigelse af lejer. I alle tilfælde er det afgørende at have en god og gennemarbejdet lejekontrakt.

Lejeretten er under konstant udvikling, så det er vigtigt løbende at få sine lejekontrakter ajourført for at sikre de værdier der investeres i et lejemål. Det gælder både for lejer og udlejer.

Vi råder over stærke ekspertiser inden for alle områder af lejeretten og assisterer både i relation til indgåelse af lejekontrakter om forhold, der opstår i lejeperioden, og ved ophør af lejeforholdet.

 

Vi rådgiver om alle forhold inden for erhvervslejeret, herunder:

  • Drift af udlejningsejendomme
  • Leje- og forpagtningskontrakter
  • Udarbejdelse af lejekontrakter
  • Lejeregulering
  • Afståelse af lejemål
  • Fremleje
  • Franchising
  • Skatter og afgifter
  • Opsigelsessager
  • Sager om lejemåls ophør, herunder fraflytningsopgørelser

Vi bistår både udlejere og erhvervslejere – private såvel som offentlige – og har stor erfaring i at føre sager ved Boligretten, Landsretten og Højesteret.

En dyb erfaring med området og de specielle forhold, der kendetegner det, har skærpet vores sans for at vurdere, hvornår vi bør søge at indgå forlig – og hvornår vi skal gå efter at vinde sagen i retten.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?