Lovgivning og praksis i forhold til skatter og afgifter ændres løbende, og det berører både virksomheder og private. Uanset om det drejer sig om investeringer, omstrukturering af virksomheden, eller et skatte-, moms- eller tilbagebetalingskrav, kan vi yde rådgivning og føre sagen.

Værdiskabelse og løsningsorientering er nøglebegreber i vores sagsbehandling og rådgivning, hvilket gør os til nogle af de førende på området. Rådgivningen er altid på højeste niveau, når vi bistår ved forhandlinger og tvister med SKAT eller andre myndigheder som modpart.

Vores skat og moms advokater løser problemstillinger for erhvervsvirksomheder – fra internationale koncerner til ejerledede virksomheder og enkeltmandsvirksomheder – og for privatpersoner.

Vi beskæftiger os med:

 • Indkomstskat
 • Moms
 • Afgifter
 • Told
 • Skattepligtsforhold
 • Selskabsbeskatning
 • Personbeskatning
 • International beskatning

På moms- og afgiftsområdet udfører vi opgaver, der fordrer den højeste ekspertise, for blandt andre de største revisions- og advokathuse.

Vi assisterer desuden med opgaver vedrørende:

 • Omstruktureringer
 • Transaktioner
 • Rekonstruktioner
 • Generationsskifte
 • Ud- og indstationering
 • Lempelse af dobbeltbeskatning
 • Koncernbeskatning
 • Sambeskatning
 • Transfer pricing
 • Incitamentsprogrammer

Derudover har vores advokater omfattende erfaring med indhentelse af bindende svar fra SKAT samt førelse af sager ved forskellige retslige instanser:

 • Skatte- og vurderingsankenævn
 • Landsskatteretten
 • Byretterne
 • Landsretterne
 • Højesteret
 • EU-domstolen
Det siger andre om os
Vil du holdes opdateret?
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?