For virksomheder og erhvervsdrivende er det afgørende at have solid bistand og støtte ved håndteringen af skatte- og afgiftsspørgsmål. Med NJORD Law Firms erfarne skatteteam får du professionel og uvildig rådgivning på allerhøjeste niveau.

Skatte- og afgiftslovgivningen er kompleks og vanskelig at navigere i. Myndighedernes fokus på kontrol øges og intensiveres løbende. Samtidig er myndighederne i stigende grad begyndt at give bøder, når skatte- og afgiftsreglerne ikke bliver overholdt.


HVORFOR SKAL JEG VÆLGE EN SKATTEADVOKAT HOS NJORD?

NJORD Law Firms skatteteam består af førende skatteadvokater og specialister. Vi forstår og er vant til at arbejde med de særlige udfordringer og behov, som virksomheder og erhvervsdrivende, der opererer i Danmark, kan støde på i forhold til skatte- og afgiftsmyndighederne. Vi er eksperter i rets- og klagesager og anden myndighedshåndtering inden for skatte- og afgiftsretten med fokus på netop din virksomheds individuelle behov. Med NJORD får du en partner, der er opdateret om de seneste ændringer i skattelovgivningen og praksis, og du vil altid have direkte kontakt med den eller de advokater, der håndterer din virksomheds sag.


HVAD KAN EN SKATTEADVOKAT HOS NJORD HJÆLPE MED?

Vores erfarne skatteadvokater er førende indenfor og specialiserede i skatteproces og afgiftsproces og har stor ekspertise og mangeårig erfaring i rets- og klagesager om skatte- og afgiftsspørgsmål samt anden myndighedshåndtering, herunder transfer pricing, selvanmeldelse, anmodning om genoptagelse, bindende svar, samt bøde- og ansvarssager. Vi fører skattesager og afgiftssager ved alle instanser, bl.a. Skattestyrelsen, Skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene, og guider din virksomhed gennem alle faser af sagen.

Herudover rådgiver vi virksomheder og erhvervsdrivende om et bredt spektrum af skatte- og afgiftsretlige problemstillinger, herunder moms, investering og etablering i Danmark, international skatteret og eliminering af dobbeltbeskatning. Vores rådgivning er altid målrettet netop din virksomheds behov.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?