Boligudlejning er et komplekst område at forholde sig til. Overholder du som udlejer ikke de mange komplicerede regler og undtagelser, kan selv små fodfejl få stor betydning for din forretning. NJORDs lejeretsteam hjælper dig med at navigere i reglerne, så du opnår det størst mulige afkast på din ejendomsinvestering.
Kan vi hjælpe dig med boligudlejning?

Vi råder over stærke ekspertiser inden for alle områder af lejeretten og assisterer hele vejen fra lejeforholdets begyndelse og indtil dets ophør.

Vores erfarne team inden for boliglejeret rådgiver blandt andet om:

 • Drift af udlejningsejendomme
 • Gennemførelse af tilbudspligt
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Fastsættelse af husleje, herunder reglerne om omkostningsbestemt leje samt lejefastsættelse efter det lejedes værdi
 • Due diligence i forbindelse med køb af udlejningsejendomme
 • Ophævelse af lejemål, herunder udsættelse af lejere
 • Opsigelse og fraflytning af lejemål
 • Sager om lejemåls ophør, herunder fraflytningsopgørelser
 • Retssager
Vi kan føre din retssag

Vi bistår offentlige og private udlejere samt administratorer og har stor erfaring i at føre sager ved huslejenævnene og domstolene inden for alle områder af lejeretten.

Køb og salg af ejendomme

Vi har stor erfaring med at håndtere køb og salg af udlejningsejendomme. Vi hjælper købere med at gennemgå og vurdere købsaftalen. I den forbindelse analyserer vi lejekontrakterne og undersøger, om lejen er fastsat efter de korrekte regler, og om lejeniveauet er passende, da det kan have stor betydning for afkastet på din investering.

I forbindelse med salg af udlejningsejendomme bistår vi i hele salgsprocessen med alt fra

 • de indledende overvejelser om at sælge ejendommen
 • forberedelse af salget
 • gennemførelse af tilbudspligt
 • udarbejdelse af købsaftalen
 • forhandling med køber
 • berigtigelse af handlen
Hvornår er juridisk rådgivning nødvendig?

Lejeretten er en kompleks lovgivning, som kan være svær at gennemskue uden juridisk uddannelse/erfaring. Det er dog ikke alle beslutninger, der kræver, at en advokat er involveret.
Vi samarbejder med mange udlejere, hvor sparring og rådgivning gennem flere år gør, at udlejer kan klare mange af de rutineprægede opgaver på egen hånd og kun tager fat i os, hvis nye problematikker kræver rådgivning.

Vores anbefaling er derfor at kontakte os ved tvivlsspørgsmål, så vi sammen kan sikre, at I navigerer sikkert igennem lejerettens regler og undtagelser.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?