For selskaber, der ønsker at ekspandere, er franchising en udmærket samarbejdsform og kan også ses som et supplement for selskaber, der allerede er i besiddelse af et solidt distributionssystem. En velafbalanceret franchiseaftale sætter parterne i stand til at beskytte både franchisegivers og franchisetagers interesser og kan således fungere som rettesnor for varigheden af et franchiseforhold.

Vi er blandt et mindre antal advokatfirmaer, som har arbejdet med franchising i længst tid, og vi har stor erfaring i at etablere, tilpasse og forbedre franchising systemer.

De fleste europæiske lande har lovgivning, som specifikt er rettet mod franchising, og som regulerer, hvilken type information et franchising selskab er forpligtet til at udlevere til en franchisetager, før en aftale indgås. Adskillige af vores advokater har deltaget i sådanne projekter og andre lovgivningsprocesser, hvilket er baggrunden for, at vi har et specialiseret kendskab til dette og andre aspekter inden for franchising.

Vi assisterer og rådgiver i forbindelse med:

  • Juridiske problemer opstået i forbindelse med en franchising procedure
  • Den kreative proces ved skabelsen af en forretningsmodel
  • Udarbejdelse af driftsmanualer

Vi arbejder løbende med nationale og internationale franchising systemer og med systemer af forskellig størrelse og tilgangsvinkler, f.eks. master franchising. Vores klienter findes først og fremmest inden for detailhandlen og i servicesektoren inden for mange forskellige forretningsområder.

Skal vi løse dit problem?