Klimaforandringerne kan i de kommende år medføre store økonomiske udfordringer for forsikringsselskaberne. Men mange selskaber har ikke forberedt sig på, hvordan de skal indarbejde klimaforandringerne som en del af deres investerings- og risikohåndteringsstrategier. Samtidig oplever branchen øget regulering og stigende konkurrence i både ind- og udland.

Hos NJORD varetager vi alle former for forsikrings- og erstatningsretlige anliggender inden for erhvervsforhold.

Vi rådgiver generelt om police-, dæknings- og ansvarsforhold forbundet med dine forsikringer og bistår med erstatningsopgørelse, f.eks. driftstab og regres. Det kan være forhold inden for ejendoms- og all-riskforsikring eller inden for erhvervs- og produktansvar. 

Derudover bistår vi i sager om professionsansvar eksempelvis for advokater og revisorer, arkitekter og ingeniører.

NJORD hjælper førende forsikringsselskaber og deres klienter inden for hele forsikringsområdet og yder assistance i forbindelse med:

  • Mergers & Acquisitions
  • Porteføljeoverdragelser
  • Spørgsmål fra myndighederne
  • Koncessioner og andre spørgsmål vedrørende licens
  • Retstvister og voldgift
  • Produktudvikling, herunder forsikringsforhold
  • Pensionsydelser
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?