Der er mange udfordringer for aktørerne på kapitalmarkedet. Den børsretlige regulering baseres i stadig større omfang på EU-lovgivning. Samtidig er der en generel tendens til, at reguleringen af kapitalmarkedsforhold bliver mere og mere kompleks. Desuden fylder principper og anbefalinger for god selskabsledelse stadig mere.

Dertil kan lægges, at reglerne om f.eks. oplysningspligt og reglerne for udbud af værdipapirer bliver stadig mere tekniske. Compliance fylder med andre ord også mere og mere på dette felt.

Vores gruppe af specialister inden for Corporate Finance og Capital Markets har en bred viden og betydelig erfaring med aktiemarkedsordninger. For hver individuel opgave sammensætter vi det team, der i forening råder over den specialviden, som sagen kræver, og vi sikrer samtidig vores klienter den mest effektive sagsbehandling. Når sagen kræver det, går vi gerne i retten, hvad enten det er på vegne af en enkelt investor, en virksomhed eller en hel gruppe af virksomheder.

Vi arbejder med alle former for juridiske spørgsmål, der vedrører aktiemarkedet og selskabsret, eksempelvis:

 • Offentlige overtagelsestilbud og fusioner
 • Børsnoteringer
 • Forskellige former for tilvejebringelse af kapital (f.eks. private placeringer)
 • God selskabsledelse
 • Overholdelse af myndighedskrav
 • Rekonstruktion
 • Spørgsmål vedrørende information
 • Insiderspørgsmål og problemstillinger
 • Incitamentsprogrammer
 • Finansielle licenseringsspørgsmål
 • Erstatningssager som følge af tab i forbindelse med manglende overholdelse af relevante bestemmelser

Blandt vores klienter findes selskaber, fonde, investorer og andre aktører på både det danske og det internationale marked.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?