Vi rådgiver blandt andet i forbindelse med dokumentudarbejdelse ved diverse finansieringstyper, herunder finansiering uden sikkerhed i form af blanco lån, finansiering mod sikkerhed i form af gældsbrev eller ejerpantebrev og udarbejdelse af købekontrakter med ejendomsforbehold.

I relation til leasing bistår vi med rådgivning omkring forskellige typer af leasingaftaler (operationel, finansiel eller flex), ligesom vi bistår med udfærdigelsen af de nødvendige aftaledokumenter i den forbindelse. 

Vi rådgiver leasingselskaber om de juridiske problemstillinger indenfor leasing – også i forhold til konkurs og rekonstruktion, ligesom vi generelt rådgiver om andre tvister der kan opstå som led i et løbende leasingforhold.

Skal vi løse dit problem?