Den finansielle sektor er kendetegnet ved at være innovativ, kompleks og under konstant forandring. Som finansielle virksomheder – eller som virksomheder i øvrigt – har I behov for at udnytte mulighederne, når de opstår, og dermed opnå de mest fordelagtige vilkår i en given transaktion. Det kan vi hjælpe jer med.
 

Vi kombinerer vores erfaring med international bankvirksomhed og finansindustri med et dybt kendskab til lokale love og praksis i sektoren. Det gør os til en yderst troværdig rådgiver på et stadig mere globalt marked. Vores advokater har en pragmatisk holdning til jura og stræber altid efter at finde den enkleste kommercielle løsning for vores klienter.

NJORDs advokater har mange års erfaring med finansiel ret, herunder myndighedsregler, finansielle instrumenter, compliance og de finansielle markeder. Vi tilbyder rådgivning inden for alt, lige fra store komplekse internationale transaktioner til mindre og mere enkle lånefinansieringskonstruktioner.

Vores erfaring omfatter:

  • Finansiering af erhvervelser og aktiver (f.eks. ejendomme, skibe og fly)
  • Projekt- og eksportfinansiering

     

REKONSTRUKTION

Teamet har også stor erfaring i finansiel rekonstruktion.

Vores klienter – såvel de nationale som de internationale – inkluderer alle slags spillere inden for alle typer af finansielle transaktioner, men omfatter især långivere og låntagere.


KAPITALMARKED

Vi assisterer derudover klienter på kapitalmarkedet med:

  • Obligationer
  • Derivater
  • Securitisation
  • Sager i relation til myndigheder
     
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?