Produktionsvirksomheder/eksportører såvel som importører har brug for at indgå i faste samarbejdsrelationer med ”afsætningsformidlere” for at få deres varer og ydelser ud på verdensmarkedet og derved skabe vækst i virksomheden. Virksomhederne indgår typisk samarbejdsaftaler med handelsagenter eller forhandlere, herunder eneforhandlere, franchisetager m.v. NJORD rådgiver bl.a. produktionsvirksomheder/eksportører, importører, distributører, forhandlere og handelsagenter om fordele og ulemper ved disse salgssamarbejder.
 

I rigtig mange tilfælde ser vi, at virksomheder indleder et samarbejde med en afsætningsformidler, uden at tænke igennem hvilke vilkår der egentlig skal gælde for samarbejdet, herunder hvordan man eventuelt kan komme ud af samarbejdet igen. Mundtlige aftaler som populært også benævnes ”gentleman agreements” er desværre helt almindelige, når man indgår aftale om et salgssamarbejde. Det er imidlertid - som i så mange andre forhold - utroligt vigtigt for parterne at få afstemt forventningerne til hinanden i form af en skriftlig kontrakt, dette uanset om det er i Danmark eller i udlandet, man ønsker at udvide virksomhedens salgsapparat. NJORD Law Firm har mange års erfaring med at rådgive produktionsvirksomheder, eksportører, importører, distributører, agenter, eneforhandlere, franchisegivere og -tagere og har stor erfaring og dermed også indsigt i de behov, begge parter har, når de indgår i et sådant salgssamarbejde.

I de fleste samarbejdsforhold vil der på et tidspunkt opstå en situation, hvor samarbejdet ikke længere fungerer i henhold til forventningerne. I sådanne situationer kan vi rådgive om, hvordan virksomheden strategisk tilrettelægger, hvordan samarbejdet enten skal ændres eller bringes til ophør på den for virksomheden mest fordelagtige måde, både kommercielt og økonomisk.  Vores erfaring er, at vores rådgivning i sådanne ophørssituationer ofte kan få stor positiv betydning for virksomheden.

Det er vigtigt, at virksomheden er velforberedt og inden har gjort sig en række overvejelser, inden man sætter sig til forhandlingsbordet med henblik på at indgå en skriftlig aftale om salgssamarbejde med en anden part. Det er vigtigt, at virksomheden har tænkt igennem, om der er særlige forhold, der skal tages højde for i samarbejdsaftalen, og som derfor skal indgå i den skriftlige kontrakt.

Hos NJORD Law Firm har vi fokus på at være proaktive og være din sparringspartner i alle forhold omkring aftaleindgåelsen med henblik på at sikre, at du får den rette individuelle løsning.

Vores ydelser og rådgivning omfatter især følgende forhold:

  • Rådgivning og udarbejdelse af den skriftlige samarbejdsaftale

  • Bistand og rådgivning så vi sikrer virksomhedens IP-rettigheder

  • Afdækning og løsning af eventuelle konkurrenceretlige problemer

  • Rådgivning og udarbejdelse af overdragelsesaftaler

  • Rådgivning og udarbejdelse af tillæg/ændringer til kontrakter

  • Rådgivning i forbindelse med at en kontrakt skal bringes til ophør

  • Bistand i forbindelse med konflikter, herunder forligsforhandlinger, rets- og voldgiftsager samt øvrige retsskridt.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?