Ole Søgaard-Nielsen har gennem hele sin karriere beskæftiget sig med problemstillinger inden for det insolvensretlige område og ført talrige retssager, herunder vedrørende omstødelse og ledelsesansvar. Endvidere har Ole Søgaard-Nielsen mangeårig erfaring med varetagelse af hvervet som kurator og rekonstruktør, og har forestået en lang række akkordløsninger.

Ole Søgaard-Nielsen beskæftiger sig tillige med selskabsret, køb og salg af virksomheder samt fast ejendom og rådgiver danske og internationale virksomheder om generelle erhvervs- og selskabsretlige forhold.

Medlemskaber
  • Medlem af bestyrelsen for Fonden for Entreprenørskab i Region Midtjylland
  • Medlem af Danske Insolvensadvokater
  • Medlem af Senior Chamber
  • Medlem af Rotary

certificeret insolvensadvokat

Sprog

Dansk, tysk og engelsk.

Has partner title
Off