Familieiværksætterne

NJORDs familieretsadvokater er faste oplægsholdere ved Familieiværksætterne i Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune.

Familieiværksætterne er et tilbud til førstegangsforældre, hvor formålet er at styrke forældreskabet gennem et tværgående og familieretligt fokus.

Til Familieiværksætternes arrangementer fortæller NJORDs familieretsadvokater bl.a. om nogle af de juridiske regler, der gælder for forældre, ægtefæller og ugifte samlevende, ligesom fokus er på, hvordan man juridisk sikrer hinanden og sin baby på bedste vis. På holdene lægger familieretsadvokaterne også op til en åben dialog med deltagerne om nogle af de spørgsmål eller juridiske forhold, de mangler afklaring på eller kan være i tvivl om.

En af bevæggrundene bag Familieiværksætterne er at bidrage til at styrke den gode familierelation. I Danmark er statistikken for familier, hvor mor og far ikke bor sammen historisk høj, og tallene viser, at bruddet ofte sker i børnenes mest sårbare periode nemlig i 1-2 års-alderen. Det er håbet, at Familieiværksætterne kan være med til at bryde denne kedelige statistik, hvilket familieretsadvokaterne ved NJORD gerne vil bakke op om.

Som familieretsadvokater er vi en del af og vidne til en helt masse brudte familierelationer, hvor forældreskabet er præget af konflikter, som børnene alt for ofte fanges i. Derfor er det også meget meningsfyldt for os at kunne få lov til at komme ud som frivillige og forsøge at bidrage til en oplysning og afklaring af nogle af de juridiske forhold, som senere kan give anledning til konflikter mellem forældre. Det er meget givende at være en del af et forløb, hvor vi får lov til at møde forældrene i en spændende og kærlig tid, og hvor vores rolle ikke handler om konfliktløsning og tvister, men i stedet om oplysning og forebyggelse.

Hvor kan jeg høre oplæg fra Familieiværksætterne?

Hvis du er førstegangsfødende, vil du automatisk blive kontaktet af Silkeborg Kommune eller Skanderborg Kommune og få information om Familieiværksætterne.

NJORDs familieretsadvokater deltager årligt med ca. 30 oplæg i Silkeborg Kommune og 20 oplæg i Skanderborg Kommune.

Oplæg for virksomheder og organisationer

Virksomheder eller organisationer, der ønsker at få besøg af familieretsadvokaterne ved NJORD og at høre et oplæg om familie- og/eller arveretlige forhold, er velkommen til at kontakte NJORDs familieretsteam

Vil du holdes opdateret?
Skal vi løse dit problem?