Advokat og partner Christina Ruby er specialist i familie- og arveret samt dødsbobehandling. Christina er autoriseret bobestyrer ved Retten i Viborg og rådgiver indenfor skifte af dødsboer, arveretlige tvister, ægteskabssager, bodelinger, forældreansvarssager, testamenter, ægtepagter, familiehandler, familielån, generationsskifte, fuldmagter, tvister mellem ugifte samlevende og samejeoverenskomster.

Christina er desuden bestyrelsesmedlem i Danske Familieadvokater, hvor hun bl.a. har udarbejdet høringssvar, planlagt kurser, samarbejdet med andre organisationer, udsendt nyhedsbreve og iværksat kampagner.

Medlemskaber
  • Medlem af Danske Familieadvokater
  • Medlem af Danske Arveretsadvokater
  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater

Danske FamilieadvokaterDanske Arveretsadvokater

Sprog

Dansk og engelsk.

Sekretærer

Randi Søgaard: Arveret og dødsbobehandling.
Nina Susanne Howson: Familie- og arveret, samt dødsbobehandling.

Omhu i sagsbehandlingen er meget vigtig for mig. Samtidig lægger jeg vægt på, at kommunikationen med klienterne er omsorgsfuld og foregår i øjenhøjde.

- Christina Ruby
Hvad kan vi gøre for dig?