Nyhed

Domsdatabasen er nu lanceret

I begyndelsen af 2014 besluttede Domstolsstyrelsens bestyrelse at etablere en såkaldt Domsdatabase, der skulle indeholde afgørelser fra byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten samt Højesteret. Lanceringen af Domsdatabasen har af flere omgange været udskudt, men den 6. januar 2022 annoncerede Domstolsstyrelsen, at Domsdatabasen nu er åben. 

Domsdatabase

 

BAGGRUND FOR DOMSDATABASEN OG INDHOLDET HERAF

Højesteret samt Sø- og Handelsretten har allerede egne, offentligt tilgængelige afgørelsesdatabaser. Dette har derimod ikke været tilfældet for så vidt angår by- og landsretternes afgørelser, idet disse kun er blevet offentliggjort i begrænset omfang via fx Karnov og Schultz.  

Med lanceringen af Domsdatabasen er det nu blevet markant lettere at få adgang til og indsigt i sådanne afgørelser, idet afgørelser fra netop by- og landsretterne (samt afgørelser fra Sø- og Handelsretten og Højesteret i øvrigt) nu vil blive offentliggjort og samlet ét sted – nemlig i Domsdatabasen – hvor såvel private som erhvervsdrivende omkostningsfrit ville kunne tilgå afgørelserne.

Domsdatabasen indeholder på nuværende tidspunkt alene et begrænset udvalg af afsagte domme og kendelser. Indholdet af Domsdatabasen vil dog gradvist blive udbygget med domme og i et vist omfang også kendelser afsagt efter lanceringen primo januar 2022. 

I første omgang vil der være fokus på offentliggørelsen af afgørelser fra de overordnede retter, dvs. navnlig Højesteret, Østre og Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Med tiden vil Domsdatabasen dog også blive udbygget med domme fra byretterne. Dette gælder for så vidt både civile sager samt straffesager med offentlig interesse, mens kendelser fra Højesteret og Sø- og Handelsretten også vil kunne indgå i Domsdatabasen. 

Afgørelserne, der indgår i Domsdatabasen, vil være pseudonymiserede, således at alle personnavne med undtagelser af navne på advokater og dommere samt indirekte personhenførbare oplysninger ikke fremgår af dommene.

Domsdatabasen kan besøges på følgende link: Domsdatabasen
 

DOMSDATABASENS BETYDNING FOR NJORDS ARBEJDE

Hos NJORD ser vi Domsdatabasen som et interessant – og imødeset – juridisk værktøj, der vil kunne bruges i vores daglige arbejde til gavn for vores klienter. 

Domsdatabasen vil således alt andet lige være med til at give os (og andre aktører i branchen) en endnu bedre mulighed for at holde os opdateret omkring nyligt afsagte domme og kendelser inden for vores respektive fagområder. 
  

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATION? 

NJORD er et højt specialiseret advokatfirma med en række specialister inden for blandt andet proces og retssagsbehandling. 

Hos NJORD ser vi derfor meget frem til at følge udviklingen og udbygningen af Domsdatabasen – og vi vil løbende holde vores klienter og samarbejdspartnere orienteret herom.   

Vi står altid klar til at besvare spørgsmål omkring Domsdatabasen og henvendelser i øvrigt. 
 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?