Nyttige links

Arbejdstilsynet

Information om arbejdsskader, forandringer, stress, støj og mobning på arbejdspladsen m.m.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse i sager om arbejdsskader og erhvervssygdomme. Derudover rådgiver og vurderer de som neutral part i private erstatningssager, hvis skadelidte og forsikringsselskabet er uenige.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen (klageinstans for Arbejdsskadestyrelsens afgørelser) træffer afgørelser i arbejdsskadesager, hvis en part klager over sagen.  

Patienterstatningen

Patienterstatningen er en offentlig forsikringsordning, der gælder for alle patienter i landet. Du kan søge erstatning ved Patienterstatningen, hvis du har pådraget dig en skade i forbindelse med en behandling eller en medicinskade.

Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager behandler klager over afgørelser for Patienterstatningen. 

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra forbrugere over forsikringsselskabernes afgørelser.

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning behandler klager over behandlinger foretaget af privatpraktiserende tandlæger mv. F.eks. i forbindelse med fejlbehandling.

Vil du holdes opdateret?
Har du fået en skade?