Overblik: 6 steps i en retssag

Hvad indebærer en retssag egentlig? Og hvad skal man være forberedt på? De følgende 6 steps giver dig et overblik over, hvordan en typisk retssag forløber, når du vælger en advokat hos NJORD til at føre din sag.
 


1. GRATIS INDLEDENDE MØDE

Når du kontakter NJORD, tilbyder vi dig et gratis, uforpligtende møde med en af vores advokater, som er specialiseret inden for sagens område. På mødet taler vi om din sag og giver dig et overblik over, hvilket forløb, udgifter og tidsperspektiv du kan forvente.

 

2. VURDERING AF SAG

Når vores advokater skal vurdere sagen, er det vigtigt, at de ved, hvilke skriftlige beviser der findes, og hvilke vidner der eventuelt kan bruges i sagen. Jo bedre forberedt en retssag er, jo bedre er udsigten til et godt resultat for dig. Derfor er det vigtigt, at du vender sagen loyalt med din advokat, der derefter kan vurdere sagens styrker og svagheder og råde dig til, hvad der er bedst. Vi undersøger desuden dine muligheder for at søge fri proces, eller om du er dækket af din retshjælpsforsikring.


3. SAGSPERIODE

Hvis du beslutter dig for at anlægge sagen, indledes sagsarbejdet. Din advokat dykker ned i sagen og anskuer ud fra et juridisk perspektiv, hvilken argumentation der vil styrke din position mest.

Stævning: Advokaten sender en stævning til den byret, hvor modparten bor eller har forretningsadresse. I stævningen gør advokaten rede for de respektive opfattelser af hændelsesforløbet og de faktiske forhold, der er relevante for sagen. Desuden argumenteres der for, hvilke juridiske konsekvenser der er passende, og der fremsendes eventuelle skriftlige beviser (f.eks. e-mails, kontrakter, regninger eller lignende).

Svarskrift: Modparten får stævningen tilsendt i e-Boks og skal svare inden fire uger. Svarskriftet skal indeholde et svar på kravet og evt. et modkrav. Svarskriftet vil typisk også indeholde et supplement til redegørelsen for forløbet op til retssagen, da parterne tit ser lidt forskelligt på forløbet. Endelig indeholder svarskriftet modpartens juridiske argumenter for sin påstand.

Telefonretsmøde: Retten vil typisk indkalde til et telefonretsmøde med advokaterne, hvor man taler om mulighederne for forlig eller retsmægling, og hvor sagen berammes til hovedforhandling. Hvis der skal være syn og skøn, planlægges det også her.

Yderligere processkrifter: Efter telefonretsmødet har parterne mulighed for at komme med yderligere processkrifter og yderligere bilag/dokumenter. Det kan de gøre helt indtil fire uger før hovedforhandlingen.

Påstandsdokument: Inden hovedforhandlingen skal parterne typisk samle deres påstande og argumenter i et såkaldt påstandsdokument.

Sagsarbejdet varetages af din advokat, der sørger for at holde dig løbende opdateret. Det er således din advokat, som varetager al kontakt med din modpart, og som står for at opbygge den stærkest mulige argumentation og bevisførelse. Sagsperioden varer som regel minimum otte måneder.


4. HOVEDFORHANDLING

Hovedforhandlingen er den dag, sagen skal for retten. Hovedforhandlingen tager normalt en halv eller en hel dag. Her kommer alle dokumenter frem, og parter og eventuelle vidner skal afgive forklaring. Forud for hovedforhandlingen holder du og din advokat et forberedelsesmøde, hvor I gennemgår hovedforhandlingen, og du bliver forberedt på, hvilke forhold du skal spørges om.

Hovedforhandlingen afsluttes med en procedure, hvor advokaterne fremfører og gennemgår sagen og deres juridiske argumenter, som underbygges med beviser.


5. DOM

Når hovedforhandlingen er afsluttet, spørger retten parterne, om de er interesserede i at høre rettens syn på sagen i en såkaldt "tilkendegivelse om sagens resultat". Det indebærer, at dommeren fortæller, hvordan dommeren har tænkt sig at afgøre sagen. Ud fra denne tilkendegivelse kan sagen enten forliges med det samme, eller man kan bede om en dom. Man har kun mulighed for at anke sagen til landsretten, hvis man får en dom.

Din advokat vejleder dig om, hvad der er bedst. Hvis sagen optages til dom, meddeler dommeren, hvornår dommen afsiges, hvilket typisk er inden for fire uger. Dommen sendes til din advokat med digital post.


6. ANKE

Når dommen er afsagt, skal du sammen med din advokat tage stilling til, om du vil modtage dommen eller anke den. Hvis en af parterne eller begge parter er utilfredse med dommen, kan den ankes inden for fire uger. Domme, der er afsagt af en byret, kan ankes til landsretten. Herefter gentages hele retssagsprocessen. Når landsretten har afsagt dom i en ankesag, kan den ikke ankes videre til Højesteret uden en særlig tilladelse.