Overblik: 6 steps i en retssag

Hvad indebærer en retssag egentlig, og hvad skal man være forberedt på? De følgende 6 steps giver dig et overblik over, hvordan en typisk retssag forløber med NJORD som din advokat. 
 

Derfor kan vi ikke give et fuldstændigt billede af, hvordan retssager forløber på et generelt plan, og derfor anbefaler vi, at man søger rådgiver hos en advokat. Men der er alligevel nogle overordnede rammer for en retssag, som næsten altid bliver fulgt.


1.    GRATIS INDLEDENDE MØDE

Når du kontakter NJORD, tilbyder vi dig et uforpligtende, gratis møde med en af vores advokater, som er specialiseret inden for sagens område. På mødet taler vi om din sag og giver dig et overblik over, hvilket forløb, udgifter og tidsperspektiv, du kan forvente. 
 

2.    VURDERING AF SAG

Når sagen skal vurderes, er det vigtigt at gennemtænke, hvilke skriftlige beviser der findes, og hvilke vidner der eventuelt kan bruges i sagen. Jo bedre forberedt en retssag er, jo bedre er udsigten til et godt resultat. Derfor er det vigtigt, at du vender sagens styrker og svagheder loyalt med din advokat, der derefter kan råde dig til, hvad der er bedst. 
Vi undersøger desuden dine muligheder for at søge fri proces, eller om du er dækket af din retshjælpsforsikring. Sammen med din advokat analyserer I sagens styrker og svagheder. 


3.    SAGSPERIODE

Stævning – Hvis du beslutter dig for at anlægge retssagen, sender advokaten en stævning til den byret, hvor modparten bor eller har forretningsadresse. Idet retssagen anlægges, går din advokat i gang med sagsarbejdet. Advokaten dykker ned i sagen og anskuer ud fra et juridisk perspektiv, hvilken argumentation der vil styrke din position mest. I stævningen gøres rede for de respektive opfattelser af hændelsesforløbet og de faktiske forhold, der er relevante for sagen. Desuden argumenteres der for, hvilke juridiske konsekvenser der er passende, og der fremsendes eventuelle skriftlige beviser (f.eks. e-mails, kontrakter, regninger eller lign.). 

Svarskrift – Modparten får stævningen tilsendt i e-Boks og skal svare inden 4 uger. Svarskriftet skal indeholde et svar på kravet og evt. et modkrav. Svarskriftet vil typisk også indeholde et supplement til redegørelsen for forløbet op til retssagen, da parterne tit ser lidt forskelligt på faktum. Endelig indeholder svarskriftet modpartens juridiske argumenter for sin påstand.

Telefonretsmøde – Retten vil typisk indkalde til et telefonretsmøde med advokaterne, hvor man taler om mulighederne for forlig eller retsmægling, og hvor sagen berammes til hovedforhandling. Hvis der skal være syn og skøn, planlægges det også her.

Yderligere processkrifter – Efter telefonretsmødet har parterne mulighed for at komme med yderligere processkrifter og yderligere bilag/dokumenter. Det kan de gøre helt indtil 4 uger før hovedforhandlingen.

Påstandsdokument – Inden hovedforhandling skal parterne typisk samle deres påstande og argumenter i et såkaldt påstandsdokument.

Sagsarbejdet varetages af din advokat ud fra en sideløbende korrespondance med dig. Det er således din advokat, som varetager al kontakt med din modpart, og som står for at opbygge den stærkest mulige argumentation og bevisførelse. Sagsperioden varer som regel minimum 8 måneder.


4.    HOVEDFORHANDLING

Hovedforhandlingen er den dag, sagen skal for retten. En sag tager normalt en halv eller en hel dag. Under sager kommer alle dokumenter frem, parterne og eventuelle vidner skal afgive forklaring.

Hovedforhandlingen afsluttes med en procedure, hvor advokaterne fremfører og gennemgår sagen og deres juridiske argumenter, som underbygges med beviser. Forud for hovedforhandlingen holder du og din advokat et forberedelsesmøde, hvor I gennemgår, hvordan hovedforhandlingen foregår, og du forberedes på, hvilke forhold du skal spørges om.


5.    DOM

Når hovedforhandlingen er afsluttet, spørger retten parterne, om de er interesserede i at høre rettens syn på sagen i en såkaldt ”tilkendegivelse om sagens resultat”, hvilket indebærer, at dommeren fortæller, hvordan dommeren har tænkt sig at afgøre sagen. Ud fra denne tilkendegivelse kan sagen enten forliges med det samme, eller man kan bede om en dom. Man har kun mulighed for at anke sagen til landsretten, hvis man får en dom. Din advokat vejleder dig om, hvad der er bedst. Hvis sagen optages til dom, meddeler dommeren, hvornår dommen afsiges (typisk inden for 4 uger). Dommen sendes til din advokat med digital post.


6.    ANKE

Når dommen er afsagt, skal der tages stilling til, om man vil modtage dommen, eller om man vil anke den. Hvis en af parterne eller begge parter er utilfredse med dommen, kan den ankes inden for 4 uger. Domme, der er afsagt af en byret, kan ankes til landsretten, og så gentages hele retssagsprocessen. Når landsretten har afsagt dom i en ankesag, kan den ikke ankes videre til Højesteret uden en særlig tilladelse.