Når søskende skal deles om arven, når naboens unger larmer, og når det ikke længere er så rosenrødt mellem dig og din partner, kan der opstå konflikter. Har du en konflikt i dit liv? Og frygter du, at det ikke kan blive ”godt igen”? Så er det måske på tide at søge professionel hjælp.

Privatlivet er fyldt med konflikter, som skaber kløfter mellem folk. De fleste konflikter bliver heldigvis håndteret helt uden dramatik, men nogle gange bliver det for svært. Og så får konflikten lov til at vokse og fylde alt for meget.

Det kan gøre rigtig ondt at være i konflikt med sine nærmeste, og når konflikten påvirker dig, kan du være næsten sikker på, at den også påvirker den anden. Og du kan være helt sikker på, at den påvirker dine omgivelser.

Derfor skal konflikter i privatlivet håndteres, og de skal håndteres med respekt for, at vi skal kunne leve videre med vores familie, naboer og eks’er. Mediation er et redskab, der kan løse konflikter.

Hvad er mediation?

Mediation er en proces, gennem hvilken parterne med egne ord – og uden paragraffer – hver især beskriver deres version af konflikten, og hvad der ikke fungerer. Her er fokus på det væsentlige: Hvad frustrerer jer hver især? Hvad er vigtigt for jer? Og hvordan får I en bedre relation fremover?

Hvordan foregår mediation?

Mediationen styres af en mediator, som er særligt uddannet i at håndtere en mediationsproces, således at parterne kan være trygge ved processen og koncentrere sig om at lytte til hinanden og finde en løsning.

Mediation 5 steps

Mediationen indledes med, at mediator fortæller lidt om processen og de regler, der gælder. Det er f.eks. vigtigt, at parterne ved, at det, der siges under mediationen, ikke kommer videre, og at parterne ikke senere må bruge det mod hinanden.

Hver part får herefter lejlighed til med egne ord og uden afbrydelse at fortælle om, hvordan han/hun oplever konflikten.

Når parterne har hørt hinandens oplevelser af konflikten, bistår mediator med at formulere parternes behov, bekymringer og interesser.

Mediationen afsluttes ved, at parterne brainstormer om mulige løsninger. Mediator bistår/styrer forløbet og hjælper parterne til at finde frem til en løsning og formulere en aftale.

Hvor lang tid tager en mediationsproces?

En mediation kan arrangeres i løbet af få dage, og hele processen tager typisk 1-2 halve dage. Hos os koster en mediation 8.000-12.000 kr. ekskl. moms for hver halve dag.

Det er således et både hurtigt, effektivt og billigt alternativ til en langtrukken retssag.

Partnerskab

NJORD har indgået partnerskabsaftale med Mediationsinstituttet – hos NJORD går vi altid konstruktivt til konfliktløsning.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?