Uudised

Tähtajalise üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest saab nõuda hüvitist!

Tähtajalise üürilepingu sõlmimisel täidetakse lepingut eelduslikult tähtaja möödumiseni. Samas võib ette tulla juhtumeid, kus leping lõpeb siiski varem - seda kas seadusest tulenevalt erakorraliselt või kokkulepitud täiendava korralise ülesütlemise alusel.

Sellised võimalused loovad üürileandjale suurema riski, kuna üüritulu võib jääda oodatust väiksemaks. Lisaks võib tekkida erinevaid kulusid, nagu uute üürnike leidmise kulu, küttekulu ja muud sarnased kulud.

Seadus ei keela pooltel sellises olukorras kokku leppida üürniku kohustuses maksta hüvitist, kuid sellise kokkuleppe sõlmimisel tuleb tähele panna, millist hüvitist silmas peetakse, ning seda ka äriühingute vahel sõlmitavate üürilepingute puhul. Vastasel juhul võib tekkida vaidlus hüvitise maksmise kohustuse seaduspärasuse osas, nagu varasemalt ka juhtunud on.

Ühe sellise juhtumi lahendamisel on Riigikohus kinnitanud, et seadusest tulenevalt on välistatud leppetrahvi kokkulepe. Riigikohus selgitas seejuures, et seaduse kohaselt on leppetrahvi eelduseks lepingu rikkumine. Kui leping öeldakse üles seadusest tulenevalt või täiendavalt kokku lepitud alusel, ei ole tegemist lepingu rikkumisega ning seega ei ole leppetrahvi nõude eeldused täidetud.

Leppetrahvi kokkulepe on küll keelatud, kuid hüvitise maksmise kohustuse kokkulepe on siiski täiesti võimalik ja sobilik meede riskide maandamiseks. Hüvitist on üürileandjal õigus nõuda kahju ulatuses, mis talle lepingu varasema lõppemise tõttu tekkis ning mida oli võimalik üürnikul sellises olukorras ette näha. Riigikohus on välja toonud, et selliseks kahjuks võib eelkõige olla üürniku ennetähtaegse lepingu lõpetamise tõttu üürileandja saamata jäänud üüritulu.

Kahju suuruse kindlakstegemisel tuleb seejuures aga arvestada ka kõigi seadusest tulenevate kahjunõuet vähendavate asjaoludega. Näiteks tuleb arvestada üürileandja võimalusega üüripinda ise kasutada või üürida seda mõistlikel tingimustel kolmandale isikule. Riigikohus kinnitas selles osas oma varasemat seisukohta, et vähemalt üldjuhul saab eeldada, et majandustegevuses üüritud ruum antakse peatselt üürile sarnastel tingimustel ehk mitte oluliselt madalama üüri eest.

Kui soovid rohkem infot tähtajalise üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise kohta, võta meiega ühendust!

Soovid rohkem infot?
Planeering

Planeeringu kehtestamise otsuse edasikaebamise tähtaja arvestamise erisustest Riigikohtu hiljutise otsuse valguses

Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

kinnisvara

Mida kinnisasja pärimisel ja päritud kinnistuga tehingute tegemisel silmas pidada

planeerimine

Hiilivad muutused seiskavad arendused ja muudavad kinnisvarasse investeerimise ettearvamatuks

Force Majeure

Vääramatu jõud Ukraina sõja kontekstis – millal saab ettevõtja sellele tugineda?

üüritulu

Käibel põhinev üür: kas sellest võidab üürnik või üürileandja?

rohemärgis

Hoone rohemärgis: kaasaegsed väärtused ja õiguslikud aspektid

construction site

Kust jookseb ehitaja vastutuse piir, kui tellija annab ehitajale vigaseid juhiseid?

Notary

Notariaalne kaugtõestamine on tulnud, et jääda

kinnisvara

Kinnisasja ost looduskaitse meelevallas

crowdfunding

Ühisrahastusteenuste loakohustus hakkab kehtima 10. novembrist 2022.a.

rental

Kas üürivaldkonna seadusemuudatused on liialt üürileandja kasuks kaldu?

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Hea ehitustava tähtsusest ehitamisel ja ehitusvaidluse korral

Hea ehitustava tähtsusest ehitamisel ja ehitusvaidluse korral

NJORD Estonia: Purchasing real estate with a smart contract – a possibility or a pipedream?

Kinnisvara omandamine nutilepinguga – kas rakendatav või soovunelm?

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Õiguslikud riskid virtuaal- ja liitreaalsuse kasutamisel ehitussektoris

Ehituse maksumuse prognoosimatu kasv – kas alus ehituslepingu muutmiseks?

Ehitusvaidluse tulemuse võib otsustada hoone vastavus standardi nõuetele

Arendustegevusega tuleb alustada senisest põhjalikumalt

Kas majutuse pakkumine Airbnb kaudu on seaduslik?

Mida tähendab kinnisvara müük tingimusel „as is“?

Kinnisvaratehingute tegemine plokiahela tehnoloogia abil

Kas ehitisel on garantii või mitte?

4 viga, mida tehakse kinnisasja üürilepingu sõlmimisel

Detailplaneeringu koostamise vajaduse hindamine

Tähtajalise üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest saab nõuda hüvitist!

Kas mitteresidendist pärandvara müüja peab omandireformi käigus tagastatud Eestis asuva kinnisasja eest tasuma ka Eestis tulumaksu?

Aitame teil leida parima lahenduse