Uudised

Hoone rohemärgis: kaasaegsed väärtused ja õiguslikud aspektid

Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe eesmärgiks on muuta liit nüüdisaegseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks. Seda soovitakse saavutada reformidega, mis toetavad rohepööret. Ehitussektoril on nendes reformides kanda oluline roll. Euroopa roheleppe ühe kasuna nähakse renoveeritud ja energiatõhusaid hooneid. Energiatõhusalt ja ressursse säästvalt on ehitamist tunnustatud juba varem, kuid nüüd on üha nähtavamaks muutunud ehitistele nn rohemärgise andmine.

rohemärgis

Mis on rohemärgis?

Eestis on tuntuimad hoonetele antavad sertifikaadid BREEAM ja LEED, kuid hoonete vastamine taolistele sertifikaatidele on vabatahtlik. Ühiskondlik surve muudab hoonete sertifitseerimise aga üha populaarsemaks. Arendusprojektid, mida soovitakse rahastada laenurahaga, peavad järjest tihemini seadma eesmärgiks valminud hoone sertifitseerimise, kuna ka laenuraha on muutumas rohelisemaks. Arvestades, et hoone elueaks loetakse 50 aastat, on valminud ehitise mõju ümbritsevale keskkonnale pikaajaline. Kuna sertifitseerimine viib tavaliselt hoone elukaare kogukulud väiksemaks, siis pole mõju omanikule ainult mainekujunduslik.

Rohemärgis ei ole pelgalt tunnustus energiatõhusale hoonele. Isegi kui hoone vastab riigi poolt seatud energiatõhususe nõuetele, ei ole see koheselt piisav mõne rahvusvahelise sertifikaadi saamiseks. Samuti ei piisa rohemärgise saamiseks ainult õigest materjalivalikust või tublist ehitusmehest. Rohemärgise saamiseks on vaja täita rahvusvaheliselt tuntud ja laiemale metoodikale tuginevaid kriteeriume, mille täitmist kontrollitakse sertifitseerimisega. Sertifitseerimist saab taotleda nii uuele kui ka renoveeritavale hoonele ja mõnedel juhtudel ka interjööridele. Kuna erinevate rohemärgiste saamiseks tuleb täita erinevaid kriteeriume peab hoone omanik teema endale võimalikult vara selgeks tegema. Oluline on teadvustada, et valminud ehitisele sertifikaadi saamine on täiendav nõue nii projekteerimise kui ehitamise protsessis.

Kas rohemärgise olemasolu või puudumine võib mõjutada kasutusloa väljastamist?

Sertifitseerimise edukas läbimine ei ole kindlasti sama oluline kui hoonele kasutusloa saamine. Rohemärgis kinnitab, et hoone vastab keskkonnasäästlikkuse teatud tingimustele. Kasutusloa saamine kinnitab ehitise ohutust ja vastavust ehitusprojektile. Rohemärgise puudumine ei ole kehtiva Ehitusseadustiku kohaselt kasutusloa andmisest keeldumise aluseks.

Rohemärgise nõue ehitushanke läbiviimisel ja ehituse töövõtulepingu sõlmimisel

Sertifitseerimise protsess algab piltlikult juba hoone hankeprotsessis, kus tuleb seada eesmärgiks sertifikaadile vastavus. Kuna rohemärgise saamiseks vajalike tingimuste ja tehniliste lahenduste hindamine algab juba projekteerimisel, peaks ehitamise või projekteerimise pakkuja juba teadma, mis teda ees ootab ja millist kompetentsi on töö nõuetekohaseks tegemiseks vaja.

Tellija jaoks võib rohemärgise saamist takistava puuduse likvideerimine osutuda äärmiselt kulukaks või suisa võimatuks. Seega tasub ehituse ja projekteerimise töövõtulepingutes rohemärgise saamise eesmärk avaldada ja määrata töövõtjale vastavad kohustused, sest siis saab tellija nõuda ka nende tingimuste täitmist. Sertifitseerimises põrumine oleks sellisel juhul lepingu rikkumine, mis võimaldaks tellijal oma õigusi maksma panna.

Eesti praktika

Ärikinnisvara puhul aitab hoone vastamine sertifikaadile võimalikule üürnikule või investorile kinnitada, et hoone ei ole lihtsalt kvaliteetselt püstitatud. Teadlikum lähenemine ehitatavale hoonele, sealjuures arvestamine, kuidas hoone valminuna toimib ja milline on hoone elukaar, aitab paremini ette näha haldamisega kaasnevat ja hinnata tulevikus tekkivaid kulukohti. See aga loob võimalused täpsemateks ja selgemateks kokkulepeteks hoone kasutajatega. Tavapäraselt hinnatakse enamike rohemärgiste andmisel hoonete sisekliimat, mistõttu saab sertifitseeritud hoone kasutaja tõenäoliselt parema töö- või elukeskkonna. Viimane on palju olulisem, kui üürileandja kõlavad sõnad premium või A-klassi kinnisvarast.

Seega on oluline rohemärgise saamise eesmärki  hoone rajamisel võimalikult vara teadvustada, teha selle saamine ülesandeks nii projekteerijale kui ehitajale ning tagada selle eesmärgi saavutamine ka juriidiliselt.

Soovid rohkem infot?
Planeering

Planeeringu kehtestamise otsuse edasikaebamise tähtaja arvestamise erisustest Riigikohtu hiljutise otsuse valguses

Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

kinnisvara

Mida kinnisasja pärimisel ja päritud kinnistuga tehingute tegemisel silmas pidada

planeerimine

Hiilivad muutused seiskavad arendused ja muudavad kinnisvarasse investeerimise ettearvamatuks

Force Majeure

Vääramatu jõud Ukraina sõja kontekstis – millal saab ettevõtja sellele tugineda?

üüritulu

Käibel põhinev üür: kas sellest võidab üürnik või üürileandja?

rohemärgis

Hoone rohemärgis: kaasaegsed väärtused ja õiguslikud aspektid

construction site

Kust jookseb ehitaja vastutuse piir, kui tellija annab ehitajale vigaseid juhiseid?

Notary

Notariaalne kaugtõestamine on tulnud, et jääda

kinnisvara

Kinnisasja ost looduskaitse meelevallas

crowdfunding

Ühisrahastusteenuste loakohustus hakkab kehtima 10. novembrist 2022.a.

rental

Kas üürivaldkonna seadusemuudatused on liialt üürileandja kasuks kaldu?

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Hea ehitustava tähtsusest ehitamisel ja ehitusvaidluse korral

Hea ehitustava tähtsusest ehitamisel ja ehitusvaidluse korral

NJORD Estonia: Purchasing real estate with a smart contract – a possibility or a pipedream?

Kinnisvara omandamine nutilepinguga – kas rakendatav või soovunelm?

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Õiguslikud riskid virtuaal- ja liitreaalsuse kasutamisel ehitussektoris

Ehituse maksumuse prognoosimatu kasv – kas alus ehituslepingu muutmiseks?

Ehitusvaidluse tulemuse võib otsustada hoone vastavus standardi nõuetele

Arendustegevusega tuleb alustada senisest põhjalikumalt

Kas majutuse pakkumine Airbnb kaudu on seaduslik?

Mida tähendab kinnisvara müük tingimusel „as is“?

Kinnisvaratehingute tegemine plokiahela tehnoloogia abil

Kas ehitisel on garantii või mitte?

4 viga, mida tehakse kinnisasja üürilepingu sõlmimisel

Detailplaneeringu koostamise vajaduse hindamine

Tähtajalise üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest saab nõuda hüvitist!

Kas mitteresidendist pärandvara müüja peab omandireformi käigus tagastatud Eestis asuva kinnisasja eest tasuma ka Eestis tulumaksu?

Aitame teil leida parima lahenduse