Uudised

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Ehitusvaldkonnas on paratamatu, et lepingu sõlmimisega võtab töövõtja enda kanda ka riski, et tehtud töödes võib hiljem ilmneda puudusi või vajakajäämisi, mille likvideerimine on kulukas ja võib tellijale põhjustada suure rahalise kahju. Tellija kanda jääb omakorda risk, et suuremat sorti kahju puhul ei pruugi tal olla võimalik oma kahjunõuet töövõtja vastu maksma panna, sest töövõtjal puuduvad kahju hüvitamiseks piisavad rahalised vahendid. Seega tekib küsimus, kuidas saavad töövõtja ja tellija ennast selliste riskide vastu kaitsta?

hus

Ehitus- ja projekteerimislepingute puhul on praktikas levinud, et töövõtja sõlmib oma riskide maandamiseks kindlustuslepingu, mis aitab tagada, et kindlustusjuhtumi toimumise korral hüvitab tekkinud kahju tema asemel kindlustusselts. Mõnikord nõutakse kindlustuse olemasolu tellija initsiatiivil juba tellija ja töövõtja vahelises töövõtulepingus. Vastutuskindlustus on töövõtja ja tellija jaoks pealtnäha efektiivne ja lihtne viis kahju hüvitamisega seotud riskide maandamiseks. Paraku peitub saatan aga mõnikord detailides.

Kindlustuslepingute tingimused on sageli keerukad ja nende sisust arusaamine eeldab tihti juriidilisi eriteadmisi. Seepärast pole paraku harvad ka need juhud, kus töövõtja ja tellija jaoks selgub alles kahjujuhtumi toimumise järgselt ebameeldiv tõde, et tekkinud kahju ei kuulugi kindlustusandja poolt hüvitamisele.

Sellise ebameeldiva olukorra ennetamiseks tuleks juba enne kindlustuslepingu sõlmimist pöörata erilist tähelepanu sellele, milliseid riske ja millist liiki kahju kindlustusseltsi poolt pakutav kindlustus hõlmab. Sellest sõltub, kas võimaliku kahjujuhtumi korral kuulub kahju kindlustusseltsi poolt hüvitamisele või mitte.

Kindlustuslepingud sisaldavad sageli tervet rida välistusi juhtumitest, mille korral tekkinud kahju hüvitamisele ei kuulu. Näiteks võib olla välistatud kulude hüvitamine, mis on seotud puudustega töö ümbertegemise või parandamisega. Samuti ei kuulu enamasti hüvitamisele mittevaraline kahju või saamata jäänud tulu.

Selleks, et töövõtjal ja tellijal oleks piisav kindlustunne, et kindlustusleping katab ära poolte jaoks olulised riskid, on lepingu sõlmimise eelselt mõistlik pidada nõu asjatundjaga.

Soovid rohkem infot?
Planeering

Planeeringu kehtestamise otsuse edasikaebamise tähtaja arvestamise erisustest Riigikohtu hiljutise otsuse valguses

Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

kinnisvara

Mida kinnisasja pärimisel ja päritud kinnistuga tehingute tegemisel silmas pidada

planeerimine

Hiilivad muutused seiskavad arendused ja muudavad kinnisvarasse investeerimise ettearvamatuks

Force Majeure

Vääramatu jõud Ukraina sõja kontekstis – millal saab ettevõtja sellele tugineda?

üüritulu

Käibel põhinev üür: kas sellest võidab üürnik või üürileandja?

rohemärgis

Hoone rohemärgis: kaasaegsed väärtused ja õiguslikud aspektid

construction site

Kust jookseb ehitaja vastutuse piir, kui tellija annab ehitajale vigaseid juhiseid?

Notary

Notariaalne kaugtõestamine on tulnud, et jääda

kinnisvara

Kinnisasja ost looduskaitse meelevallas

crowdfunding

Ühisrahastusteenuste loakohustus hakkab kehtima 10. novembrist 2022.a.

rental

Kas üürivaldkonna seadusemuudatused on liialt üürileandja kasuks kaldu?

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Hea ehitustava tähtsusest ehitamisel ja ehitusvaidluse korral

Hea ehitustava tähtsusest ehitamisel ja ehitusvaidluse korral

NJORD Estonia: Purchasing real estate with a smart contract – a possibility or a pipedream?

Kinnisvara omandamine nutilepinguga – kas rakendatav või soovunelm?

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Õiguslikud riskid virtuaal- ja liitreaalsuse kasutamisel ehitussektoris

Ehituse maksumuse prognoosimatu kasv – kas alus ehituslepingu muutmiseks?

Ehitusvaidluse tulemuse võib otsustada hoone vastavus standardi nõuetele

Arendustegevusega tuleb alustada senisest põhjalikumalt

Kas majutuse pakkumine Airbnb kaudu on seaduslik?

Mida tähendab kinnisvara müük tingimusel „as is“?

Kinnisvaratehingute tegemine plokiahela tehnoloogia abil

Kas ehitisel on garantii või mitte?

4 viga, mida tehakse kinnisasja üürilepingu sõlmimisel

Detailplaneeringu koostamise vajaduse hindamine

Tähtajalise üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest saab nõuda hüvitist!

Kas mitteresidendist pärandvara müüja peab omandireformi käigus tagastatud Eestis asuva kinnisasja eest tasuma ka Eestis tulumaksu?

Aitame teil leida parima lahenduse