Advokat Andreas Brødsgaard Schnoor specialiseret i erhvervsret, herunder rekonstruktioner, insolvens, konkurs og ansættelsesret.

Andreas er certificeret insolvensadvokat og rådgiver i forbindelse med konkurskarantænesager – både på vegne af kurator og også som advokat for ledelsen. Andreas har er et særligt kendskab til lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med arbejdsgiverens rekonstruktion og konkurs.

Derudover rådgiver Andreas nystartede iværksættere.

Medlemskaber

Medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel

Sprog

Dansk og engelsk.
 

Jeg lægger vægt på at informere mine kunder om regler, som de skal være opmærksomme på i forbindelse med en konkret sag. F.eks. er det ikke alle der ved, at direktører eller medlemmer af en virksomheds bestyrelse kan blive pålagt konkurskarantæne, hvis virksomheden erklæres konkurs.

- Andreas Brødsgaard Schnoor
Hvad kan vi gøre for dig?