Retssager og voldgift

Konflikter er uønskede og ofte ressourcekrævende, og de kommer hyppigt til at fylde alt for meget i hverdagen. Som klient hos os vil du opleve, at vi gør vores bedste for at begrænse jeres tidsforbrug mest muligt. Samtidig sætter vi en ære i at løse sagerne forligsmæssigt, hvis det kan lade sig gøre, og hvis det tjener jeres interesser. Når sagen kræver det, går vi gerne i retten – vi går hele vejen for vores klienter.

Vi har meget omfattende erfaring med at repræsentere klienter i mange forskellige typer erhvervskonflikter. For hver sag sammensætter vi det team, der bedst løser den konkrete sag, således at vi kan trække på vores kompetencer, hvad enten det er generelt inden for procesførelse, kontrakt- og aftaleret eller vores specialer, såsom:

Både ved de almindelige domstole og ved voldgift repræsenterer vi klienter ved løsning af konflikter og erstatningssøgsmål. Blandt vores klienter findes både multinationale virksomheder, investeringsfonde, udbydere af finansielle tjenester og store europæiske, nordiske og danske virksomheder.

Vores eksperter på disse områder har alle stor erfaring med retssager, voldgift og forligsforhandling, bl.a. som autoriserede mediatorer.

Ofte involveres vi tidligt i et forhandlingsforløb, og vi rådgiver om fordele og ulemper ved forskellige konfliktløsningsmodeller – både i danske og internationale aftaler. Vi er fortrolige med alle de mulige scenarier ved brug af de forskellige former for processtrategi og konfliktløsning og kan derfor give en særdeles kvalificeret rådgivning og sikre vores klienter de bedste muligheder for at finde den rette løsning.

I forhold til konfliktløsning på tværs af grænser er det en fordel for vores klienter, at vi har hele den nordiske/baltiske region og Nordeuropa som vores primære marked. For globale klienter fungerer vi som en gateway til hele den nordiske/baltiske region, således at vi i Danmark agerer som en ”one stop shop”, hvorfra vi løbende løser opgaver og koordinerer retssager på tværs af grænserne.

Behandling af konflikter og retssager kræver foruden erfaring en særlig vedholdenhed og dedikation, da sagerne kan vare flere år, og alle fakta skal endevendes. Vi har både erfaringerne og evnerne, der skal til og er klar til at bruge det for at give den bedst mulige rådgivning til vores klienter.

Ratings

Legal 500 rangerer NJORDs konfliktløsningsteam i tier 3.

“NJORD Law Firm is particularly recommended for insurance, maritime and IP disputes and regularly acts for national and international clients including Scandlines, Nike/Converse and Codan. The group was strengthened by the arrival of Thomas Donatzky from Accura Advokatpartnerselskab and the promotion of Malene Fagerberg and Frank Jørgensen to the partnership.” 

– Legal 500, 2018

Chambers and Partners beskriver afdelingen som:

“A broad department which handles insurance, maritime, media and administrative law issues as well as contentious matters in the food, pharmaceutical and shipping industries. Boasts an impressive roster of clients including multinational corporations, and new client wins include Færgesekretariatet and Primera Air Scandinavia.”

Derudover fremhæver de teamets styrker: “great internal resources” and can be “highly flexible in terms of hours, billing and scope of work.”

– Chambers and Partners, 2018

Mediation – Erhvervslivets konfliktløsning

Mediation er en effektiv, dialogisk tilgang til at løse konflikter uden om retten. Mediationsprocessen har fokus på det væsentlige: Hvordan kommer vi videre? Målet er at sikre tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter.

> Læs mere om, hvordan vi i NJORD kan hjælpe som mediator

Hos NJORD går vi altid konstruktivt til konfliktløsning – vi har derfor indgået en partnerskabsaftale med Mediationsinstituttet, som bl.a. beskæftiger sig med at udpege kvalificerede mediatorer og rådgive om mediation og strategisk konflikthåndtering.

Kontakt

Se hele teamet

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu