Bettina Erringsø tilbyder højt specialiseret juridisk rådgivning til både private og virksomheder inden for alle aspekter af fast ejendom, herunder køb og salg af boliger, ideelle anparter, stiftelse af ejer- og andelsboligforeninger, entrepriseret og projektudvikling. Bettina Erringsø har bred erfaring med udstykninger, større tinglysningsekspeditioner og administration af ejerforeninger. Derudover varetager Bettina Erringsø retssager vedrørende mangler ved fast ejendom samt lejeret.

Medlemskaber
  • Medlem af Dansk Selskab for Boligret
  • Medlem af Danske Advokater, Brancheudviklingsudvalget
  • Medlem af JUC − Netværk i Fast Ejendom
Sprog

Dansk og engelsk.