Bettina Erringsø tilbyder højt specialiseret juridisk rådgivning til både private og virksomheder inden for alle aspekter af fast ejendom, herunder køb og salg af boliger, ideelle anparter, stiftelse af ejer- og andelsboligforeninger, entrepriseret og projektudvikling. Bettina Erringsø har bred erfaring med udstykninger, større tinglysningsekspeditioner og administration af ejerforeninger. Derudover varetager Bettina Erringsø retssager vedrørende mangler ved fast ejendom samt lejeret.

Medlemskaber
  • Medlem af Dansk Selskab for Boligret
  • Medlem af Danske Boligadvokater
  • Medlem Roskilde advokatforening
  • Medlem af Byens Netværk
  • Bestyrelsesmedlem Skolens Venner

 

Sprog

Dansk og engelsk.

Klientudtalelser

'Bettina Erringsø har bistået mig ved køb af 3 ejendomme fornyligt. Bettina er virkelig dygtig til ejendomshandler, en ørn i forhandlinger og en fornøjelse at arbejde sammen med. Jeg kan varmt anbefale Bettina.'

Anonym klient